Tým Dropp

Tým Dropp

Video
Název projektu / produktu: Dropp
Link na projekt: https://www.dropptennis.com
Team leader: Pavla Gloserová
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI
Problém: Recyklace tenisového odpadu v Praze. Na světě se ročně podle odhadů vyrobí a zahodí 350 milionů tenisových míčků. Končí na skládkách a jsou prakticky nerozložitelné (v přírodě nějakých čtyři sta let). Jedná se o velký ekologický problém měst a také Prahy. Dle našich zjištění končí v pražském odpadu ročně téměř 40 tun tenisových míčků.
Řešení: Dropp ohrané tenisáky sbírá (loni jsme nashromáždili 150.000 ks, tedy cca 9tun druhotného materiálu), skladuje, následně drtí a nachází pro ně další využití (cirkularita) Dáváme tenisákům druhý život.
Přínos pro město: Snižujeme odpadovou zátěž tenisu, snižujeme objem komunálního odpadu a tím i zatížení životního prostředí města. Šetříme náklady na svoz směsného odpadu. Šíříme myšlenku udržitelnosti sportu mezi pražskými sportovci. Nabízíme sekundární materiál jezdeckému sportu, který by jinak spotřebovával nový materiál jako podloží v halách. Vzděláváme širší veřejnost v oblasti udržitelnosti. Sníží se znečištění veřejných parků.
Proveditelnost: Projekt Dropp již působí třetím rokem, v Praze spolupracujeme již s více než 5O tenisovými kluby a ročně navyšujeme množství vyhozených tenisáků, které by jinak končily na skládce. Loni jsme dosáhli důležitého milníku: uzavřeli jsme cirkularitu.
V čem je řešení nové: Jsme jediní ve střední a východní a jižní Evropě. Přinášíme unikátní systém sběru, logistiky a zpracování tenisového odpadu. Hledáme další nové možnosti využití takto získaného druhotného materiálu. Pracujeme na zavedení unikátní technologie na drcení a separaci tenisového odpadu. Patříme mezi průkopníky udržitelného sportu v Praze i celé ČR.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Zahájili jsme jednání s několika možnými dodavateli drtící a separační linky. Rozšiřujeme síť spolupracujících klubů. Analyzujeme e-mobilní podporu naší existující logistiky. Přes mentory Nakopni Prahu jsme oslovili kreativní Prahu pro získání kanceláře. Inspirací od mentorů jsme navázali spolupráci s Ernst & Young v oblasti LCA.
Co jste měli před NakopniPrahu: Dva a půl roku provozu. Součástí bylo i R&D, kdy jsme zkoumali získaný materiál a vymýšleli jeho nejlepší druhotné využití. Máme laboratorní chemicko-mechanický rozbor. Máme funkční sběr, skladování, logistiku, zpracování i finální druhotný produkt "Žlutý mech". (uzavřená cirkularita). Vybudovali jsme postupně tým. Vstoupili jsme i na Slovensko a pilotní do Rakouska.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Investovat do e-mobility a take do pořízení nové drtící a separační technologie. Získat nové partnery, kteří poskytnou finanční, nebo materiální podporu. Budeme dále pracovat na vývoji nových produktů, optimalizaci logistiky a další expanzi.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Toto je nás třetí rok existence. Dropp zatím funguje na financování partnery, loni nás kromě soukromých společností podpořil také EIT Accelerator. Potřeba pro 2023: Hotovost na provoz ve výši 500 tisíc Kč (máme zajištěno) Finance na pořízení elekrododávky pro svozy z pražských klubů (v případě leasingu cca 200 tis Kč na rok) Finance na investici do nové drtící a separační technologie (v případě pronájmu cca 200 tis Kč na rok)
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Existují podobné iniciativy v následujících zemích: USA, Francie, Německo, Nizozemí a Dánsko.
Silné a slabé stránky týmu: Náš tým tvoří: zakladatel (30letá manažerská a sportovní zkušenost), technolog (20 let zkušenosti v gumárenství), manažer pro komunikaci a HR (20 let zkušenosti v médiích a consultingu v HR), manažerka logistiky (20 zkušenosti v retailu) a dobrovolníci pro IT support a svoz. Potřebovali bychom posílit marketing, rozvoj digitálního produktu, rozvoj produktu