DNA

DNA

Video
Název projektu / produktu: DNA EV ready
Team leader: Karel Hron
Výzva: č. 3: ENERGETIKA - Podvýzva od Technologie hl. města Prahy (Patic EV-ready lamp)
Problém: Estetickou a technickou stránku současného provedení Pražské EV ready lampy
Řešení: Všechny komponenty elektroinstalace jsme z patice sloupu ( skříňky ) přesunuly do podzemního rozvaděče. Návrh jsme rozšířili o konstrukce nahrazující wallbox.
Přínos pro město: - pozitivní vizuální dopad na veřejný prostor - vysoká Anti-vandal odolnost - český vývoj a výroba - obě konstrukční části systému lze instalovat nezávisle - možnost napojení na ICT města
Proveditelnost: 100%
V čem je řešení nové: - unikátní desing - vysoká odolnost Anti-vandal ( + také při záplavách ) - již ve standardní provedení je DNA vhodné pro široké spektrum sloupů veřejného osvětlení
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Definovali technické řešení zadání, udělali průzkum nabízených auto nabíječek na trhu, zpracovali několik vizuálních řešení produktu a vybrali takové, které dle nás splňuje všechny parametry zadání.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nic, přihlásili jsme se původně s něčím jiným. Oslovila nás ale výzva od THMP během prvotní prezentace a změnili jsme výzvu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Objednávku
Jaká je finanční rozvaha řešení: Nelze specifikovat. Je to výrobní projekt. Provozní náklady a příjmy budou závislé na reálných objednávkách. Externí financování v prvním roce pravděpodobně nebudeme potřebovat.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Autonabíječek i patic sloupů veřejného osvětlení je na trhu celá řada. Existují i sloupy VO s integrovanou nabíječkou. Finanční nároky na jejich plošnou výměnu by byly ale velmi vysoké. Upgrade těch stávajících se jeví jako lepší řešení. Katalogovou autonabíječku, která by byla konstrukčně určena pro instalaci na sloupy VO jsme nedohledali.
Silné a slabé stránky týmu: Silné - technické znalosti, obchodní zkušenosti, zkušenost v výrobními projekty v oblasti elektro a strojírenství, tvůrčí myšlení Slabé - málo kontaktů v dané cílové skupině, časová vytíženost,