TEST

TEST

Video
Název projektu / produktu: TEST
Team leader: Petr Vanasek
Výzva: č. 1: ZDRAVÍ
Problém: test
Řešení: test
Přínos pro město: test
Proveditelnost: test
V čem je řešení nové: test
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): test
Co jste měli před NakopniPrahu: test
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: test
Jaká je finanční rozvaha řešení: test test
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: test
Silné a slabé stránky týmu: test