Whizzmot & Višta

Whizzmot & Višta

Video
Název projektu / produktu: Matikuj
Team leader: Dominik Farhan
Výzva: č. 4: Matematická gramotnost a grafická interpretace
Problém: Matematika je často studentům nepřístupná. Chybí interaktivní nástroj, se kterým by si mohli studenti procvičovat znalosti. Rádi bychom pomohli žákům v procvičování matematiky a učitelům dali nástroj, který jim umožní přejít ve výuce od nudného k výkladu k řešení úloh se studenty.
Řešení: Platforma, kde mohou učitelé studentům zadávat matematické úlohy, které buď vyberou z katalogu již existujících, anebo si je mohou sami vytvářet,či generovat. Studentův progres je trackován a jsou mu doporučeny úlohy, dle jeho schopností. Odpovídátko dokáže kontrolovat ekvivalenci matematických výrazů a lépe ověřovat správnost odpovědi.
Dopad: Učitelé mají nyní nástroj, kterým mohou žákům zadávat příklady k procvičení. Mohou vytvářet kvízy a ověřovat tak chápání látky. Web budou využívat i samotní studenti a na vlastní pěst si procvičovat danou tématiku. Systém jim dokáže doporučit, na jaké úlohy by se měli vrhnout v příště. Využití obsáhlých vizualizací dá studentům hlubší vhled do problematky, který by ve školních lavicích nedostali.
Proveditelnost: Potřebujeme ještě měsíc vývoje, aby se podařilo dotáhnout všechny funkcionality. Dále začneme s testováním. K tomu potřebujeme učitele. S jejich hledáním by mohl pomoci kraj Vysočina. Zároveň se chystáme oslovit kantory, se kterými se známe. Úskalím řešení může být nedostatek úloh, z nichž by si žáci, kteří chtějí procvičovat matematiku, mohli vybírat. Pro samotné učitele, na něž cílíme, toto však problém není. Budou-li jim nějaké úlohy scházet, mohou je do systému kvůli svým žákům přidat.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během hackathonu jsme vytvořili draft webové aplikace, umožňující studentům řešit úložky, učitelům zadávat úlohy na procviční a také možnost vytvářet si vlastní úlohy pomocí přehledného formuláře. https://github.com/basta/matikuj
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: Nic.
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Zprovoznit osobní statistiky, autentikaci uživatelů a přidat automatické generování nových úloh. Přidat systém achievementů, který by studenty formou hry motivoval v řešení. Následně rozšiřovat počet úloh a pustit se do testování ve spolupráci s učiteli. Primárně budeme cílit na střední školy a učitele, kteří by pomocí kvízů mohli ozvláštnit svou výuku. Projekt může ve výsledku používat až milion školáků.