cimrmanAI

cimrmanAI

Video
Název projektu / produktu: InvestIT
Team leader: Sara Polak
Výzva: č. 4: Matematická gramotnost a grafická interpretace
Problém: Veřejnost není dostatečně vzdělaná v oblastní finanční gramotnosti a investic. Následkem toho se děje to, že lidem, kteří se snaží zodpovědně nakládat s osobními financemi zůstávají na účtech peníze, které ale díky nulovému zhodnocení a inflaci ztrácí svou reálnou hodnotu. Panuje nedůvěra a nepochopení obecné podstaty investic a zatím neexistuje žádný důvěryhodný vzdělávací nástroj v této oblasti. Veřejně známý způsob jak získat informace o investicích jsou banky, které nabízí jen své produkty.
Řešení: Webová aplikace InvestIT nabízí vzdělávání v oblasti základních principů investic a pomáhá pochopit souvislost mezi pohyby na burze a děním ve světě. Pokročilejší uživatelé mají možnost využít automatizované doporučení firem, které budou pro daného uživatele relevantní na základě jeho znalostí, zájmu a možností.
Dopad: Zlepšení finanční gramotnosti a zvýšení povědomí o různých možnostech investic přispěje lidem k získání finanční nezávislosti a k lepšímu hospodaření s penězi. Lidé nepřijdou o tolik peněz kvůli inflaci budou je moci lépe využít.
Proveditelnost: Webová aplikace bude mít dvě verze, placenou a neplacenou. V neplacené verzi bude mít uživatel možnost získat informace a vzdělávat se. Placená verze bude obsahovat personalizované doporučení firem (viz. Řešení). Zprovoznění webové aplikace a s tím spojené práce by se mohl vejít odhadem do 500 000 Kč. Co se proveditelnosti týče bylo by třeba zajistit vývoj a design webové aplikace a relevantnost informací ve vzdělávací sekci. Vývoj MVP je realizovatelný týmem cimrmAIn.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během hackathonu jsme definovali problém finanční gramotnosti ohledně investic a vymysleli celý koncept webové aplikace InvestIT. Vytvořili jsme základní wireframe a prvotní designový návrh.
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: Před hackathonem jsme měli pouze nadšení.
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Rádi bychom přispěli k finanční nezávislosti občanů ČR a naším projektem bychom chtěli pomoct např. studentům, kteří řeší jak zhodnotit své vydělané peníze.