Collbothon

Collbothon

Video
Název projektu / produktu: Collbothon
Team leader: Pavol Hejný
Výzva: č. 4: Matematická gramotnost a grafická interpretace
Problém: Mnohé matematické funkce jsou složité pro pochopení. Vyvinuli jsme nástroj, ve kterém je možné pozorovat změny napřímo a vidět souvislosti okamžitě.
Řešení: Řešením je jednotlivé funkce oddělit v přehledných boxech. Máte tak přehled o jednotlivých krocích, které ovlivní výsledný vzorec - tedy vykreslený graf. Boxy můžete navzájem propojovat, což umožňuje objevovat nové souvztažnosti.
Dopad: Lepší orientace v prakticky všech středoškolských a některých vysokoškolských matematických funkcí a složitých složených výrazů.
Proveditelnost: Potřebujeme refactorovat hotovou práci, hodil by se nám partner, se kterým bychom mohli tento modul prodávat / propagovat.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): https://github.com/collboard/robothon https://collboard.com/uKYsW64nJfArAFXXF
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: Collboard
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Rozšíření mezi školami do výuky