ADAM app

ADAM app

Video
Název projektu / produktu: ADAM app
Team leader: Matěj Krček
Výzva: č. 6: Péče o osamělé
Problém: Senioři patří dlouhodobě mezi nejosamělejší sociální skupinu, přičemž pandemie Covid-19 tuto situaci ještě zhoršila. Ani Covid, ani rakovina ovšem nejsou hlavním strašákem pro nejstarší generaci. Největší hrozbu představuje Alzheimerova choroba. Představa, že zapomenou, jak se jmenují jejich děti, je děsivá. Starší lidé obecně jsou náchylnější na problémy s pamětí.
Řešení: ADAM je virtuální asistent, který pomáhá lidem s Alzheimerovou nemocí či demencí. ADAM dokáže poskytnout podrobné pokyny při plnění každodenních úkolů - od užívání léků, přípravy jídla, vzpomínání na nejbližší, po trénování paměti. ADAM spojuje seniory s okolním světem. Nabízíme i mobilní aplikaci pro příbuzné nebo ošetřovatele, ve které přehledně uvidí, jak se nemocnému daří, a mohou také připravit test paměti na míru.
Dopad: Aplikace ADAM si klade za cíl zlepšit vitalitu lidem trpících demencí a Alzheimerovou nemocí, naladit je opět na tempo každodenního života a povzbudit jejich duševní zdraví kreativní a moderní cestou. Zároveň dává možnost zbytku rodiny vidět statistiky, jak se nemocnému daří. V ČR je přes 150K lidí trpících Alzheimerem. Projekt je škálovatelný a má potenciál růstu do zahraničí.
Proveditelnost: Projekt zamýšlíme realizovat hlavně v zahraničí díky širokému rozšíření hlasových asistentů. V Evropě jsou to země VB a Německo. Ve VB se vyskytuje skoro 10 mil. domácností s Amazon Alexa. Projekt původně vznikl jako školní práce, díky spolupráci s FIT VUT v Brně jsou pokryty základní náklady. Plán finančního modelu: Demo na 30 dní zdarma, poté měsíční poplatek 100 euro. Odhad nákladů v Kč: vývoj 200K, překlady: 50K. Zákazníci: B2C - Z: př. syn, rodina, U: nemocný/senior. B2B: domovy, nemocnice.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Na hackathonu jsme zvládli naprogramovat demo hlasové a mobilní aplikace. Demo hlasové aplikace aktuálně obsahuje testy paměti a umí vytvářet upozornění na základě komunikace s uživatelem. Demo jde spustit na zařízeních Amazon Alexa a je napsáno v Node.js. Mobilní aplikace je vytvořena frameworkem Flutter a je dostupné pro Android i iOS. Umožňuje registraci uživatelů přes Google účet, spárování s účtem v hlasové aplikaci a vytvořit nový test. Obě aplikace jsou propojené přes Firebase.
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: Na tomto nápadu jsem začal pracovat v rámci školního projektu. Před hackathonem jsem měl vymyšlený nápad a komunikoval jsem s několika lékaři zabývající se touto problematikou. Několik dní zpátky jsem začal komunikovat i s Ministerstvem zdravotnictví, konkrétně s lidmi z Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. Také FIT VUT v Brně pokrývá část nákladů projektu. Nápad jsem také přihlásil do několika podnikatelských akcelerátorů, protože mě zajímalo, jaké to je začít podnikat.
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Cílem tohoto projektu je usnadnit lidem život, v ideálním případě jej prodloužit. Prvním krokem je dodělat dema a otestovat jejich MVP na reálných uživatelích. Bude klíčové zjistit, jak na produkt reagují a přizpůsobit jej jejich potřebám. Projekt má potenciál být realizovatelný v zahraničí, především v Německu nebo VB, a to právě díky rozšíření hlasových asistentů. Např. ve VB každá pátá domácnost používá Amazon Alexa. A díky kontaktům na lékaře a MZČR je reálná šance se tam opravdu dostat.