Miracle Workers

Miracle Workers

Video
Název projektu / produktu: Portál Pražana 2.0
Team leader: Tomáš Hulle
Výzva: č.4: LIDÉ & KOMUNITY
Problém: Existující obrovskou díru mezi vedením města a jeho občany. Stávající městská infrastruktura jim vůbec neumožňuje se skutečně do řízení města zapojit. Existující Portál Pražana je v podstatě nedokončeným digitálním úřadem a portály Mam-napad a Zmente.to vůbec nenaplňují očekávání z pohledu využití a zastaralosti. Praha obrovsky zaostává dle globálních srovnání v digitalizaci a dopravě. Skutečný "Portál Pražana 2.0" dokáže vyřešit první z témat položením základního stavebního kamene.
Řešení: Integrace stávajících desítek pražských portálů napříč tématy do jediného a současně předělání stávajícího nepřívětivého přihlašovacího systému (Datová schránka/Bankovní Identita nejsou třeba pro mnoho agend). V našem systému bude umožněno všem občanům, organizacím i neziskovkám se zapojit do rozhodování (nejenom skrze kanceláře participace), vyjádřit své podněty, zjistit informace, ale zejména mít možnost se propojit s městem i navzájem za účelem realizace rozličných městských projektů.
Přínos pro město: Přínosy pro město jsou nepopiratelné napříč agendami. Dáme-li stranou veškeré výhody již zmíněné v části popsané přímo v sekci řešení (Zejména bychom rádi upozornili na škálovatelnost a digitalizaci mnoha agend), tak stěžejní jsou tři přínosy zmíněné opakovaně dotazovanými úředníky: 1) Úspora času úředníků, 2) Usnadnění komunikace a sběru názoru občanů, 3) Možnost přímého, efektivního a zdarma zapojení a informování občanů. Stranou ponecháváme globální PR, které bude s projektem spojené.
Proveditelnost: Klíčovou výzvou není technická proveditelnost, ale zapojení občanů a další městské infrastruktury. Implementace významně usnadní práci všem úředníkům, uživatelské rozhraní nevyžaduje hlubší technické know-how. Jako klíčovou výzvu tak vnímáme zejména diplomatické provedení a sladění očekávání pražských stakeholderů. Náš úvodní průzkum potvrdil relevanci pro každou jednu z institucí zapojených do hackethonu, což považujeme za jasný signál relevance (přínosu) i proveditelnosti.
V čem je řešení nové: Podobná řešení na úrovni "sociální sítě" nemají prakticky žádná města světově (kromě několika málo medializovaných menších případů). Plná digitalizace, efektivita, přímá participace, mass data přístup, automatizace napříč agendami a mnoho dalšího je jen několik důvodů, které navrhované řešení nabízí ve srovnání se stávající infrastrukturou či využitím existujících dalších digitálních řešení doposud neimplementovaných.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Testovali jsme koncept skrze rozhovory s uživateli, ale samotné programování nebylo možné, protože naše řešení staví na již existující městské infrastruktuře, ke které nemáme přístup.
Co jste měli před NakopniPrahu: Jen tématický nápad. Dali jsme si za cíl zvolit produkt, který se nenachází plně v našich core skills oblastech, jakými jsou informační technologie a vzdělávání. Navzdory tomu se nám podařilo najít velice přirozeně produkt, který je perfektním vylepšením stávající městské infrastruktury a dokáže využít efektivně naše schopnosti. V širším kontextu se dá ještě zmínit, že jeden ze členů týmu byl historicky podpořen HLMP vrámci pražských voucherů a programu DoToho!
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Zejména IT kapacitu (Dá se dělat skrze outsourcing), finanční participaci (přizpůsobenou individuálnímu jednání s HLMP), přístup k městské infrastruktuře (současně koordinaci s odbory participace a vnějších vztahů). Zásadní bude vyjednat metodu implementace z několika variant, aby umožnila i následnou globální realizaci v případě úspěchu projektu na úrovni HLMP. Právě ambice postavit společně s HLMP globálně unikátní softwarové řešení je tím, co nás na celém projektu láká nejvíce.
Jaká je finanční rozvaha řešení: V tomto případě extrémně závisí na byznys modelu, který s HLMP zvolíme. Existuje několik scénářů, ale optimální se podle nás pohybuje ve financích v řádu jednotek miliónů CZK (coding a support týmy jsou klíčovými náklady). Finanční participace města se dá významně snížit nejenom skrze poskytnutí vlastní infrastruktury, ale současně i zvolením cesty postupné implementace, který sníží náklady na support tým.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Jedná se o rozšíření. Jako konkurence se tak dají považovat stávající sociální sítě, které jsou však pro projekt absolutně nevyhovujícím řešením (Z důvodu nevhodnosti umístit celou městskou infrastrukturu na platformy, které k tomu nejsou specificky určeny). Současně s tím se dá za konkurenci považovat stávající Portál Pražana (Odlišná vize) a portály Mam-napad a Zmente.to (Příliš úzké řešení). Teoreticky ještě internetové stránky města, ale ty neumožňují žádnou z očekávaných funkcionalit.
Silné a slabé stránky týmu: Napadají nás dvě slabiny - časová vytíženost členů týmu a současně nezkušenost v implementaci projektů v české veřejné infrastruktuře. Mezi silné stránky patří obrovské množství zkušeností napříč projekty, vynikající podpůrná partnerská infrastruktura, potenciálně již existující realizační tým zaměstnanců, úspěšný track record v dokončování projektů, zkušenosti s implementací IT řešení do velkých organizací (zejména banky) a současně již existující provázanost s HLMP.