Enviroapp

Enviroapp

Video
Název projektu / produktu: Way2Eco
Link na projekt: https://www.way2eco.sk
Team leader: Radovan Šalitroš
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: 1.Znižovanie CO2 prostredníctvom využívania alternatívnych foriem dopravy. (kolobežka, bicykel, MHD,..) 2.Nízke povedomie o možnostiach znižovania CO2. 3.Nízka edukácia o produkcii CO2 konkrétnym dopravným prostriedkom
Řešení: Mobilná aplikácia, rozpoznavajúca a zaznamenavajúca pohyb a formu dopravy užívateľa. Gamifikačné prvky, rebríček najlepších užívateľov znižujúcich CO2 ako aj achievementy získané ukončením jednotlivých levelov zabezpečujú atraktívnosť a využívanie aplikácie.
Přínos pro město: Dáta o využívaní alternatívnych foriem dopravy. Znižovanie CO2 v meste. PR mesta, mesto ako súčasť európskych miest znižujúcich CO2 a implementáciou inovačných digitálnych prvkov.
Proveditelnost: MVP aplikácie je v procese schvalovania a nasadenia na google play a apple store. Po pridaní jazykových mutácií bude možné aplikáciu využívať každí návštevník či obyvateľ mesta.
V čem je řešení nové: Aplikácia v sebe prepája edukatívnu a gamifikačnú časť za účelom naučiť užívateľa znižovať CO2. Rovnako podporuje využívanie alternatívnej dopravy voči osobnému automobilu a to využívanie MHD res. kolobežky, bicykle alebo samotnú chôdzu. Zároveň využívaním aplikácie mesto získava dáta o mobilite užívateľov ale aj informácie o preferujúcich dopravných prostriedkoch a množstve zníženej CO2.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): pokračovali sme na vývoji aplikácie, ktorej MVP bude k stiahnutiu v najbližších dňoch : https://www.way2eco.sk
Co jste měli před NakopniPrahu: zložený tím, ktorý začal pracovať na danej aplikácií
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Aplikáciu po schválení bude možné používať ale potrebovali by sme zozbierať dáta (prostredníctvom aplikácie) o mobilite k natrénovaniu neurónovej siete. Následne bude zobrazované dáta ešte presnejšie. Zároveň by sme potrebovali silného partnera k odprezentovaniu aplikácie akým je napríklad mesto.
Jaká je finanční rozvaha řešení: MVP aplikácie je hotové po schváleni pripravené k užívaniu, na zapracovanie príadných zmien ktoré vzniknú z feedbacku počítame s odhadom 50 000 Kč. Technické zabezpečenie aplikácie je rádovo 10 000 Kč ročne.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Naše riešenie pre slovenský a český trh nemá konkurenciu. Existujú rozne webové riešenia res. aplikácie kde si užívateľ musí manuálne zapisovat akým dopravným prostriedkom cestoval ako dlho res. koľko km prešiel.
Silné a slabé stránky týmu: Silné: Dobré vyjednávacie schopnosti, tímoví hráči, ovládajú skvelo time management, dokážu pracovať pod tlakom a sú schopní skvelo riešiť krízové situácie. Slabé: Tendencia naberať si toho na seba mnoho a nedbať na work life balance