Balance is Motion

Balance is Motion

Video
Název projektu / produktu: Wavy
Link na projekt: https://balanceismotion.com
Team leader: Eliška Novák Knotková
Výzva: č. 5: Extra výzva od Technologií hl. m. Prahy: DESIGN EVR PATIC STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Problém: Počet elektromobilů pohybujících se po Praze rychle roste a proto je potřeba inovovat infrastrukturu pro jejich nabíjení. To se týká především EVR patic na sloupech veřejného osvětlení, které umožňují nabíjení elektromobilů přímo ze stožárů. Současný design patic je vzhledově a prostorově nevyhovující; patice jsou příliš “hranaté”, velké a neestetické. Tento problém řešíme návrhem designu EVR patice Wavy, který je méně prostorově náročný, esteticky vytříbený a udržitelnější.
Řešení: Wavy je v průřezu o 22 % menší než současná patice. Tato úspora znamená větší přístupnost veřejného prostoru a nižší spotřebu materiálu. Stále však pojme přípojkovou i elektroměrovou skříň. Kryt je rozdělen na dvě části, pro snadnou instalaci okolo sloupu. Zaoblené hrany nenarušují kontinuitu uličního prostoru a redukují riziko zranění. Zvlněný povrch Wavy není jen estetický, ale i funkční - poskytuje ochranu před tagy a polepem. Wavy je univerzálně kompatibilní s různými nabíjecími stanicemi.
Přínos pro město: Wavy poskytne více místa pro chodce, kočárky i osoby na vozíku a také menší zásah do vizuální kvality ulic, čímž zvedne kvalitu prostředí a zlepší každodenní prožitek obyvatel. Udělá Prahu bezpečnější a eliminuje poškození tagy, čímž sníží náklady na údržbu. Wavy lze vyrábět dosavadní technologií a i tak bude udržitelnější díky menší spotřebě materiálu. Zároveň navrhujeme skelné vlákno vyměnit za environmentálně šetrnější konopné vlákno.
Proveditelnost: Wavy je snadno vyrobitelná, lze využít dosavadní technologii i materiál. I v případě, že by došlo k výměně stávajícího materiálového řešení za více udržitelné (například obsahující konopnou výztuž), je toto řešení technicky proveditelné. Kompozitní materiály na bázi konopného vlákna se průmyslově vyrábí a používají například v automotive průmyslu. Ověřili jsme také finanční proveditelnost. Varianta z konopného vlákna by byla o něco dražší, přesné nacenění získáme po prototypování této varianty.
V čem je řešení nové: Naše řešení představuje tvarovou inovaci, která přináší lepší uživatelskou přívětivost i úsporu materiálu. Skelné vlákno, která se v paticích nachází, chceme vyměnit za konopnou alternativu a syntetická pryskyřice by se dala nahradit recyklovaným plastem nebo polymery získanými z obnovitelných zdrojů .Anti-tag design chrání patici před vandalismem, čímž pomáhá kultivovat veřejný prostor a také prodlužuje životnost produktu.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během Nakopni Prahu jsme navrhli zcela nový design EVR patic. Hledali jsme inovativní materiálová řešení, porovnávali optimální tvarové možnosti a proveditelnost projektu.
Co jste měli před NakopniPrahu: O výzvě od Technologií hl.m. Prahy na tento projekt jsme se dozvěděli až díky Nakopni Prahu. Tudíž celý návrh vznikl až v rámci soutěže.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Rádi bychom vyprototypovali obě materiálové možnosti a spočítali jejich LCA, abychom měli přesnější data o jejich dopadech na životní prostředí. Vnímáme jako důležité, aby výrobek, který svou funkcí přispívá k udržitelnější mobilitě, byl sám o sobě co nejšetrnější k životnímu prostředí. Během následujících 6 měsíců jsme schopni mít hotový plně funkční prototyp připravený k sériové výrobě. Potřebujeme především finance na prototypování a Life Cycle Assessment.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Výroba 1 ks z laminátu = 18000 Kč vč. nákladů na výrobu formy a modelu. Při marži 20 % vychází výsledná cena na 22500 Kč/ kus. Odhadované náklady: koordinace projektu, finalizace tech. specifikací a komunikace s dodavateli - 55000 Kč - 85000 Kč; model: 70000 Kč; forma: 37000 Kč; prototyp z alternativního materiálu - 30000 - 50000 Kč; LCA - 70000 Kč - 100000 Kč; reg. prům. vzoru - do 2500 Kč. Náklady spojené s prototypováním, a také analýzu LCA bychom rádi pokryli z dotace poskytované pořadatelem
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: ENE-HUB, Philips, BMW, ubitricity, Eluminocity a ChargePoint by mohly být konkurencí pro náš nový design paticet. Tyto společnosti nabízejí chytrá městská řešení, která zahrnují nabíjecí infrastruktury a veřejná osvětlení s integrovanými nabíječkami. Za zmínku stojí například produkt SmartPoles od Philips nebo Light & Charge od BMW.
Silné a slabé stránky týmu: Náš tým tvoří zkušení produktoví designéři Nina a Filip, kteří získali řadu ocenění (RO Plastic Prize, 3. místo Greenhack, Cenu Veolia za udržitelný design, Red Dot, Czech Grand Design). Eliška N. Knotková, která tým vede, má expertízu v ekodesignu a LCA.. Nina a Eliška pracovaly v matériO Prague, takže se skvěle orientují v inovativních materiálech. Martina tým doplňuje v rámci budování vztahů s dodavateli a výrobci. Slabou stránkou našeho týmu je nezkušenost v rámci tvorby videí.