Botfactory VR tours

Botfactory VR tours

Video
Název projektu / produktu: VR TOURS
Link na projekt: http://www.vrtours.cz
Team leader: Miroslav Samek
Výzva: č. 6: UDRŽITELNÝ TURISMUS/KULTURA
Problém: - udržitelný turismus - přesměrování turistů z center měst - inovativní koncept pro virtuální turistiky - monetizace online zážitků - nový zdroj příjmu průvodce a město - nový marketingový kanál na propagaci památek v Praze
Řešení: Využili jsme naší platformu, kterou využíváme na tvorbu školení ve VR s 360 videem na tvorbu interaktivních virtuálních prohlídek , tak aby si mohl podobné prohlídky dělat po zaškolení každý průvodce. - VR prohlídky také méně navštěvovaných míst - interaktivní VR prohlídky s 360 videem a kvízy - gamifikace, není to jen video - monetizace - prodej VR prohlídek na eshopech, distribuce VR prohlídek do VR brýlí po celém světě - nový zdroj příjmu pro nezaměstnané průvodce
Přínos pro město: udržitelný turismus - pomocí VR prohlídek můžete turistúm ukázat i alternativní místa mimo centrum nový marketingový kanál pro město další alternativa k online VR prohlídkám pro Prague City Turismus nový zdroj příjmů pro průvodce i Prahu
Proveditelnost: Je to kompletně realizovatelné, platformu máme i systém na prodej VR prohlídek v eshopu. Co bude třeba dořešit je školení průvodců a hardware pro průvodce, tak aby mohli tvořit vlastní interaktivní VR prohlídky s kvízy s 360 videem.
V čem je řešení nové: Inovativní je to odvození VR prohlídek s 360 videem od naší platformy pro VR školení. A tak se vlastně z VR prohlídky s 360 videem, stává takové školení, kterou můžeme snadnou obohatit o gamifikační prvky, různé kvízy a otázky, týkající se tématu prohlídku, Uživatel je tam aktivně zapojený do VR prohlídky, není to jen sledování 360 videa.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Vytvořili jsme na naší platformě pro VR školení, první interaktivní VR prohlídku s 360 videem a kvízy. Ověřili jsme tak realizovatelnost. Dořešili celý koncept VR prohlídek, aby si ho mohli tvořit snadno sami průvodci Vytvořili webovky wwww.vrtours.cz sestříhána VR prohlídka 6 min https://youtu.be/k9SgxWR9NdA opravdu těžko se převádí VR prohlídka to formy videa, v případě zájmu napište váš mail a napíšeme vám postup jak si VR prohlídky spustí na mobilu nebo ve VR brýlích
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu jsme měli platformu na tvorbu VR školení s 360 videem, 360 kameru, VR brýle.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: podporu Prahy průvodce, kteří budou vytvářet VR prohlídky hardware 360 kamery Go Pro max s příslušenstvím a VR Brýle Oculus Quest 2 podporu při integraci VR prohlídek do Eshopu
Jaká je finanční rozvaha řešení: provoz platformy na Amazon Web Service - hosting, transcoding video, cena závisi na množství prohlídek nákup hardware k zapůjčení pro průvodce - 5x Go Pro max, 5x Oculus Quest 2 - 100000 Kč příprava školení pro prúvodce, semináře, webináře - 100000 Kč integrace do eshopu - 20000 Kč
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: jsou různé typy prohlídek - online prohlídky s 360 fotografií, 360 videem, televizní dokumenty v Česku to mohou být platformy Kaleido, VirtualVisit většina platforem potřebujeme na tvorbu VR prohlídek speciální agentury my chce otevřít možnost tvorby VR prohlídek každému průvodci a umožnit snadnou monetizaci přes eshopy
Silné a slabé stránky týmu: silné stránky naše platforma je funkční a stabilní, používaná velkými korporacemi umožňuje snadnou tvorbu VR prohlídek každému průvodci platforma umožňuje přidat k 360 videím gratifikační prvky, kvízové otázky, umožňuje vyhodnocování kvízů, sledování výsledků uživatelů atd. vybrali jsme hardware a software, kterým je možné snadno vytvořit 360 videa a stříhat ho slabé stránky zatím složitější aplikace do pro prohlížení VR prohlídek do mobilů a VR brýlí, ale na zjednodušení pracujeme