UPMEET

UPMEET

Video
Název projektu / produktu: UPMEET
Team leader: Tomáš Kvapil
Výzva: č.4: LIDÉ & KOMUNITY
Problém: Náš problém, který řešíme je nedostatek sportu ve společnosti, a celkové odhodlání lidí se nebát otevírat novým komunitám příležitostem a sportovním zážitkům.
Řešení: Řešením našeho problému bude jednoduchá aplikace, ve které se budou moci lidé přihlašovat, nebo vytvářet sportovní eventy, které uživatelům pomůžou se zlepšovat v tom, co mají rádi.
Přínos pro město: Náš projekt bude mít velký dopad hlavně na komunity. S přívalem nových uživatelů se bude postupně více lidí zajímat o sport a zdravý životní styl, kterého se budou hlavně po době kovidové více držet. Vzniknou nové sportovní spolky kluby a fan kluby. Poté se z čísel naší aplikace bude moct město zjistit vytíženost veřejných sportovišť, a tím budeme moci například postavit nové sportoviště, nebo parků.
Proveditelnost: Proveditelnost projektu je díky aplikaci jednoduchá. Už můžu dokonce napsat, že je aplikace z 90% hotová a po beta testování už budeme moci aplikaci vypustit do Prahy.
V čem je řešení nové: Projekt pomáhá jak uživatelům, tak charitám, které se budou podporovat. Aplikace bude mít dvě verze (Free/Premium). Free bude klasická aplikace s většinou funkcí(zápasy, hodnocení, ranking systém a reklamy). V Premium verzi budete díky předplatnému moci ve větším měřítku podporovat charitu podle toho kolik zápasů uživatel odehraje. V Premium verzi bude navíc spoustu dalších funkcí, jako například slevy do sportovních obchodů, nebo videa profesionálních sportovců.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během soutěže jsme hlavně dodělávali aplikaci. Poté jsme si sepisovali plán na kontaktování tváří projektu. Nazval bych to přípravou na launch. Přidávám i odkazy na demo verzi aplikace: iOS https://appdistribution.firebase.dev/i/70c5d277438649e9 Android https://appdistribution.firebase.dev/i/8b14ea99acb26019 Stačí zadat váš e-mail a my vám povolíme přístup.
Co jste měli před NakopniPrahu: Měli jsme kostru aplikace, dotazníky s cennými informacemi o sportu v Praze, mapu sportovišť a vzhled s mockupy aplikace.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme reklamní BOOM. Hlavní a i dost možná nejpodstatnější bude rozšířit aplikaci do všech koutů Prahy a okolí. A tím získat co nejvíce sportovců.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Jak jsem psal, projekt bude financován pomocí předplatného a reklam z free verze aplikace. První podporu chceme získat právě ze soutěží, kde opravdu zjistíme, zda se náš projekt dá rozkopnout.Dále máme v plánu kontaktovat firmy, jako Decatlon, Intersport, Lion Sport, se kterými by jsme rádi spolupracovali. Výše podpory nebude v astronomických ani velkých částkách díky aplikaci.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Ne přímo to co děláme my, ale víme o aplikaci Vyspo. Ta vyhledává lidi, kteří chtějí něco podniknout. Například posezení na pivo, nebo výlet do přírody.
Silné a slabé stránky týmu: Mezi silné stránky našeho týmu určitě patří zkušenost s podnikáním a celkově dobrá orientace na trhu, s lidmi a informacemi. Mezi slabé stránky bohužel, a nerad to říkám je občasná nedochvilnost.