Intermodálisti

Intermodálisti

Video
Název projektu / produktu: TAXI Lítačka
Link na projekt: http://www.taxilitacka.cz
Team leader: Juraj Atlas
Výzva: č. 4: BEZPEČNOST/DOPRAVA
Problém: Rezidenti, kteří dojíždějí do práce do Prahy vlastním autem přispívají k dopravním zácpám, znečištění ovzduší a ke zhoršování životní úrovně všem občanům. Mnohdy tak dělají z důvodu, aby si zabezpečili komfortní způsob, jak se večer dostat pohodlně domů. Řešíme snížení 3 bolístek, které snižují diskomfort veřejné hromadné dopravy - počet přestupů, dobu čekání na přestupy a nutnost chůze na konci cesty od poslední zastávky domů.
Řešení: Garantovaná přepravní služba kombinující rychlost páteřní MHD v centru města a komfort TAXI mimo centra. Integrace MHD a TAXI do jednoho předplaceného měsíčního tarifu. Zákazník si předplatí jenom tolik dnů v týdnu, kolik odpovídá jeho novému týdennímu rytmu, když střídá práci z domova a z kanceláře a získá garanci pohodlné večerní cesty z města domů v taxi. Taxi služba integrovatelná do PID Lítačka, která místo konkurování MHD jí doplňuje a přiláká svým komfortem rezidenty zpět do MHD.
Přínos pro město: 1. Snížení počtu aut dojíždějících ráno do města, snížení emisí. 2. Rychlejší návrat rezidentů do MHD místo preferování vlastního auta, zvýšení příjmů z prodeje jízdenek. 3. Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí Prahy a příměstských oblastí bez nutnosti plánovat nové linky nebo posilovat existující. 4. Vytažení části poptávky po taxi mimo centra města, zvýšení vytížení taxi řidičů mimo centrum a tím i snížení prázdných kilometrů najetých taxi při návratu ze zakázky zpět do centra.
Proveditelnost: - 4-6/2021: vyjednání integrace OICT (PID lítačka) a DPP (MHD tarif) - 4-7/2021: Market validace, vývoj MVP služby - 7/2021: výběr pilotní lokality, kontrahování dopravce pro pilotní provoz - 8-9/2021: Spuštění testovacího provozu, spuštění a doladění MVP - 10/2021: Spuštění ostrého provozu ve vybrané pilotní lokalitě - 10-12/2021: Akvizice uživatelů, adaptace a zdokonalování produktu - 01/2022: Vyhodnocení 3-měsíčního pilotu
V čem je řešení nové: Byznys: Inovace a adaptace MHD tarifů (ne jenom) pro část populace, která změní rytmus dojíždění do práce (sníží počet dnů v týdnu kdy dojíždí) s nabídkou měsíčního tarifu s omezením počtu pracovních dnů v týdnu doplněna o garantovaný komfort použití taxi automaticky navazující na páteřní MHD jako součást integrované dopravní služby. Tech: optimalizační alokační mechanismy kombinované se strojovým učením umožňující automatickou návaznost taxi na MHD a garanci dostupnosti služby.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): 1. Doplnili jsme Mileus analytickou technologii a vytvořili prototyp kvantifikující a optimálně rozdělující rezidenční trh se zaměřením na vhodnost k provozování služby předplatného taxi. 2. Připravili jsme web aplikaci na validování takové služby s rezidenty: try.mileus.com 3. Analyzovali jsme dodané historické data vyhledávání spojů v PID Lítačka se zjišťováním dopadu kombinované dopravy 4. Vytvořili jsme obchodní a ekonomický model služby Výsledky na: http://bit.ly/TaxiLitacka-NakopniPrahu
Co jste měli před NakopniPrahu: 1. Intermodální plánovač cest 2. Transakční technologii kombinující automatickou návaznost TAXI na MHD 3. Analytickou technologii pro všeobecnou kvantifikaci trhu a porovnávání rozdílů mezi MHD sítí a kombinovanou MHD+TAXI přepravou se zaměřením na diskomfort cestujícího (trvání jízdy, počet přestupů, čekání, chůze)
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: 1. Podpora propagace validace služby s rezidenty Prahy 2. Podpora integrace služby do PID Lítačka a integrovaného MHD tarifu 3. Součinnost za účelem výběru vhodné pilotní oblasti (i v souvislosti s výsledky validace) 4. Podpora provozu pilotní lokality (povolení taxi parkování u vybraných zastávek) 5. Podpora 6měsíčního provozu: - akvizice zákazníků (finanční nebo marketingová) - 300 tis Kč - taxi provozních nákladů rozjezdu pilotní lokality - 200 tis. Kč
Jaká je finanční rozvaha řešení: - 1 075 000 Kč = Akvizice uživatelů - 1 421 107 Kč = Náklad provozu taxi + 1 827 042 Kč = Příjem z předplatného = - 669 065 Kč = Hrubá ztráta V rozvaze nejsou zahrnuty investiční náklady a provozní náklady týmu realizujícího službu, které pokryjeme z vlastních zdrojů. Na konci 12. měsíce provozu pilotní lokality: = 653 MAU (monthly active users) + 345 tis. Kč MRR (monthly recurring revenue) - 248 tis. Kč měsíční náklad taxi = 97 tis. Kč Hrubý měsíční příjem = 28,1% hrubá marže
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: 1. Několik forem předplacenky na taxi: WHIM, Uber, Ola - umožňující buď slevu, nebo garantující tarif bez navyšování - nikde bez garance dostupnosti. 2. Multimodální plánovače integrující taxi, např. Google Maps, City Move (CZ), bez garance dostupnosti, většinou i bez automatické návaznosti 3. Taxi aplikace integrující MHD (Uber) - generická funkčnost, nesoustředí se na konkrétní dopravní potřebu obyvatel, bez garance návaznosti.
Silné a slabé stránky týmu: Juraj Atlas: 9+ let zkušeností z oblasti mobility (spoluzaložil a vybudoval Liftago), technický background s přechodem do korporátního manažmentu a později vlastního podnikání - silná vize, produktová strategie. Jiří Vycpálek: SW vývojář, zkušenosti z projektů dopravy a mobility v rámci působení v OICT. Olga Kholkovskaia: působila v týmu ČVUT Smart Urban Mobility a řešila výzkumy v oblasti AI, simulací a optimalizací komplexních systémů v dopravě.