Places team

Places team

Video
Název projektu / produktu: Studentský Hub Places
Link na projekt: http://hubplaces.eu/
Team leader: Nikita Edward Carulkov
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Řešíme problém správné a zdravé výměny informací, know-how a férové spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Spousta problémů, se kterými se dnes Praha potýká, vychází z problému komunikace, nedostatku spolupráce mezi korporátním a neziskových světem, podnikateli a státními úředníky apod. Projekt, který by v sobě zahrnoval cílovou skupinu všech lidí 25-60 let pracujících v daných sektorech, není proveditelný a takovýto problém nelze řešit jedním projektem. Lze to však "hacknout".
Řešení: Studenti jsou úzká skupina, která se vyznačuje tím, že kontakty, které si vytvoří v průběhu studentských let, jsou velice pevné. Dnešní studenti ani ne za 5 let budou zaměstnanci velkých i malých firem, neziskových organizací, podnikateli a státními úředníky - tedy skupin, které jsou velice různorodé. Naším návrhem je dát studentům možnost tvorby velice úzkých vazeb a vztahů - komunity studentů. V důsledku dojde ke zlepšení spolupráce napříč sektory. Tuto komunitu vytvoříme s pomocí Hubu Places.
Přínos pro město: Největším přínosem v příštích desetiletích bude pro město zlepšení a zefektivnění spolupráce a zdravé výměny informací a know-how. Lidé, kteří budou v budoucnu řídit Prahu, firmy v Praze a utvářet Prahu, budou mít více známostí v jiných sektorech, budou otevřenější spolupráci mezi sektory a budou mít k jiným sektorům blíž. Dále také bude Praha atraktivnější i pro zahraniční studenty, kteří se začlení do komunity, a do jisté míry pomůže i budoucí zahraniční spolupráci.
Proveditelnost: Naše řešení ve formě studentského Hubu je pracné a bude vyžadovat hodně energie a času, nás to však neděsí a rádi naše řešení dovedeme k dokonalosti. Řešíme sociologické otázky, které budou formovat naši společnost v dalších desetiletích a v případě úspěchu pomohou Praze stát se lídrem i v mezinárodním měřítku. Z hlediska finanční proveditelnosti by se Hub měl financovat částečně ze vstupného. Klíčová v tomto směru bude i záštita Prahy, neboť se jedná o investici do budoucnosti Prahy.
V čem je řešení nové: Naše vize je běh na dlouhou trať, dá se dobře škálovat a rádi bychom ji pak rozvíjeli dále. Řešíme komplexní problém a naše řešení je komplexní a nestojí jen na jedné akci, okolo které by se komunita tvořila. Také ho dělají studenti pro studenty a už i samotná příprava na realizaci projektu tvoří komunitu. Nové je také to, že se zaměřujeme na studenty a jejich potřeby, proto chceme vytvořit v Praze místo, které je přizpůsobené na míru studentským požadavkům.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během soutěže jsme pokročili v jednáních o studovně v Kampusu Hybernská, vytvořili sociální sítě a webové stránky (včetně grafické podoby). Ujasnili si a zformulovali koncepci našeho projektu, problému a jeho řešení (tvorba úzké studentské komunity). Ujasnili jsme si také konkrétní implementaci řešení tvorby této komunity (studentský Hub). Jeho přesnou podobu, atmosféru, hodnoty a cíle, můžete najít na našich webových stránkách a ve videu, které jsme pro vás nahráli:)
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu jsme se scházeli s majiteli známých pražských kaváren, abychom si poslechli jejich cestu k realizaci a úspěchu jejich podniků. Dále jsme měli od studentů zvalidovaný Hub, leancanvas, bussines model a několik vybraných prostorů/budov, kde bychom mohli vytvořit Studentský Hub Places. Neměli jsme toho mnoho, ale věděli jsme, že klíčová bude studovna a prostory pro přednášky a workshopy.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme převážně prostory pro realizaci, prostředky pro rekontrukci a trochu toho know-how. Jsme samoukové a spoustu věcí dokážeme udělat sami, s pomocí studentské komunity a s pomocí sponzorů. Techniku (televize, projektory, pokladnu) mohou poskytnout firmy, které je vyrábějí, na nábytek nám může dát slevu nábytková firma. Na design vypíšeme studentskou soutěž. Chceme maximálně využít komunitu, její možnosti, ochotu a nadšení.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Na první rok potřebujeme zdroje ve výši nájmu prostor. Výše se bude odvíjet od pronajímaných prostorů. Proto také doufáme v pronájem prostorů od města Prahy. Dále potřebujeme finanční zdroje na rekonstrukci prostorů a vybavení. Tato část by se měla obejít do 6 miliónů. Nebojíme se ani toho, kdyby nám byla poskytnuta stará továrna. Pak však bude rekonstrukce nepatrně dražší. Pravidelné náklady jako například plat zaměstnanců, elektřinu a údržbu dokážeme pokrýt ze vstupného od studentů.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Náš projekt nemá konkurenci jako takovou. Problém, který jsme popsali výše, možná již řeší nějaké státní projekty, ale náš se s nimi nevylučuje. Konkurence v oblasti Hubu a studovny existuje například ze strany Kampusu Hybernská (se kterým spolupracujeme na vytvoření studovny v kampusu). Co-workingy, pak jsou příliš drahé pro většinu studentů. Co se týče jiných kaváren a knihoven, tak ty zpravidla obsahují jen "místo k učení" bez přidané hodnoty ve formě studentské komunity.
Silné a slabé stránky týmu: Naší silnou stránkou je to, že rozumíme trendům. Díky tomu, že nejsme původem Češi, ale v Praze jsme se narodili, máme mnohem širší obzory a dokážeme se na věc podívat z jiné perspektivy. Dále jsme součástí cílové skupiny, proto rozumíme problémům studentů. Mezi naše slabé stránky patří tendence prokrastinovat, moc rádi odkládáme úkoly na poslední chvíli. Další velkou výhodou je, že každý z nás vidí věci trochu jinak a má jiné zkušenosti, a proto se v mnoha věcech doplňujeme.