StStartupklastr

StStartupklastr

Video
Název projektu / produktu: Startupklastr
Team leader: Josef Zemek
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: • Nedostatek příležitostí k sebeprezentaci pro podnikavce, včetně  seniorů a žáků    • Individuální “strachy” • Potřeba vyzyvatelů nakopnout byznys v Praze
Řešení: Komunita lidí a projektů, jejichž posun je zpočátku důležitější než zisk. Tedy: • Žáci z různých oborů mohou zároveň se závěrečnými pracemi oživit nápad (Eva navrhne jídloroušku, (ZŠ), ...a Vietmy dělá účetnictví (OA). • Scházejí se u nás nebo “u nich”, na dveřích dílny je naše logo  podobu projektu. • Barcamp, hackathon a fuckathon absolvují s námi (třeba na Schole Pragensis) a to je nakopne dál a výš. • Práce na projektech, i v různých rolích. Moderní leadership.
Přínos pro město: • Město samo chce budovat startupy a my tomu pomůžeme. • Pořádáním různých “podnikavecky” zaměřených akcí oživíme různá pražská místa. • Propojení Š + P (škola a praxe) znásobíme na Š + P + Š apod.
Proveditelnost: Záleží na tom, jak kvalitní a početný bude tým nadšenců na začátku. Máme skupinu podporovatelů, budeme mít vlastní i externí projekty. Nejsme závislí jen na studentech.
V čem je řešení nové: • “amébový” • Leadership - proplouvání lidí mezi projekty • Interní / externí projekty • potenciál franšízy • Nové organizační formy • Š + P + Š • možnost sociálního i komerčního podnikání i formy NNO
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Nástin Alfa plánu https://docs.google.com/document/d/17wYRewoW_eG_GtKWUXPSgSJOfqQQdwpcNMYF0MR_JdU/edit?ts=5ea4435f Inovuji pojmovou mapu https://orgpad.com/o/BQi-0stLVBELmxZXTpHhEL?token=Dge-pjBKVGXIFAU_c4UNj6  Precizujeme.vizi projektu, přibylo několik podporovatelů, mezi nimi i právník. Máme profesionální návrh loga, novou verzi “úvodního videocastu”.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nápad, FB skupinu www.facebook.com/groups/startupklastr  + fanpage www.facebook.com/Startupklastr , 3 lidi, nalezené CRM, nástin byznys plánu, pojmovou mapu https://app.contextminds.com/?m=q4KwJ.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: • PR, které nám sežene nadšencepro spolutvorbu Startupklastru i do týmů již navržených projektů Memopoint, Ultimátní maturita, Řetízkáři, Finance and Flow game club • Projektového manažera (i ze SKPŘ či KMM), fundraisera, právní záštitu • Připravený pracovní prostor • Peníze z grabtů – hlavně na odborou expertízu při zalkádání
Jaká je finanční rozvaha řešení: Bude úkolem fundraisera nastavit financování projektu na jeho začátku a postupem se bude měnit. • Fundraiseři najdou podporu z grnatů apod. Na míru Startupklastru jako celku i začleněným projektům - nutná souhra projektu s podmínkami vyhlašovatelů. • Ve fázi “projektové jistoty” předprodej některých produktů (Ultimátní maturita) např. na HitHitu. • Ultimátní maturita bude interní projekt s potenciálem výnosu • Financování z více směrů
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Před vládními opatřeními v Praze fungovalo mnoho většinou komerčních coworkingů s placenými mentoringovými programy (HUB, Opero, WorkFlow, InSpiro, Sněmovní7 apod). Přehlídku nápadů na samém začátku jsem nenašel (Barcamp má “hlasovácí bariéru”, Fuckathon bude trochu něco jiného než FuckUp Night. Nejsme ani čistý coworking ani čistý (pre)inkubátor.    Nadšení,široký rozhled, obrovský sociální kapitál, úspěchy z jiných hackathonů s jinými projekty
Silné a slabé stránky týmu: Silná stránka: * má schopnost idea makera i schopnost přepínámí mezi rolemi v různých projektech. * Startupklastr je a bude měňavý - nemá z čeho zkostnatět, právní formu lze přizpůsobit. Má potenciál vybudovat větší komunitu a nakopnout to, co ještě nezdecimovala vládní opatření. Potenciál růstu - už “jsme” v několika evropských zemích, navíc propojeni společným jazykem... Slabá stránka: * v týmu je obsazených málo klíčových pozic * není to předem finančně zajištěné