Senzorvzduchu

Senzorvzduchu

Video
Název projektu / produktu: Senzory do škol
Link na projekt: https://www.senzorydoskol.cz
Team leader: Michael Lazan
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Největším zdravotním rizikem v Praze je čistota vzduchu. V Praze v důsledku znečištěného ovzduší umírá předčasně každoročně až 500 lidí. Celkové roční sociální náklady na znečištění vzduchu v Praze činí 55 miliard Kč; to je 45 tisíc Kč na každého Pražana ročně. Všeobecné povědomí o tomto problému je minimální.
Řešení: Pražské střední školy zahrnujeme do projektu stavby vlastního senzoru vzduchu. Studenti si sami v rámci výuky postaví KIT senzoru a poslechnou naši prezentaci o měření ovzduší. Školí je naši ambasadoři čistého vzduchu. Stavba senzoru je triviální a trvá pouze několik minut. Senzor se přímo ve škole napojí na WI-FI a umístí se do venkovního prostředí. Pro školy poskytujeme widget, který mohou vložit přímo na web školy. Vydáme výroční zprávu o projektu; data se použijí ve vizualizacích a grafech.
Přínos pro město: Zvýšíme povědomí o atmosféře a jejím dopadu na zdraví člověka. Žáci si osvojí dovednosti spojené se zapojením elektronického senzoru a práci s velkými daty. Podporujeme kreativitu a programování, učíme analýzu dat, pracujeme s mapou a grafy. Rozsah od fyziky, chemie až k biologii a sociologii. Žáci získají jazykové a praktické zkušenosti mezinárodní komunitou. Město má pozitivní publicitu, generují se volně přístupná data, která ukládáme do Golemia. Doplňujeme měření oficiálních senzorů.
Proveditelnost: Projekt je funkční od roku 2016. Podrobný návod na sestavení senzoru spolu s nákupním seznamem dílů je dostupný ve 24 jazycích. Potřebný software je dostupný ve zdrojovém kódu: program pro čtení dat senzoru, vstupní a výstupní API, flashovací program pro nahrání softwaru, mapa k zobrazování výsledků i samotný web. Aktuálně měří 14.200 senzorů v 72 zemích světa. Zapojení desítek senzorů na tuto infrastrukturu není problém. Projekt má jistou budoucnost, je komunitní, decentralizovaný.
V čem je řešení nové: V minulosti byly v Praze realizovány podobné projekty, např. v roce 2012 projekt Kanárci a projekt měření na lampách veřejného osvětlení. Senzory z té doby ale trpěly mnoha nedostatky. Od té doby se však vývoj neuvěřitelně posunul. Současné senzory jsou menší, přesnější a možnosti jejich výstupů jsou ověřeny i na vědecké úrovni. Takovýto projekt s aktivním zapojením škol ještě nebyl v Praze nikdy realizován.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Adaptovali jsme řešení do podmínek vhodných pro Prahu. Provedli jsme pilotní projekt ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou, kde jsme přímo se studenty ověřili proveditelnost projektu: sestavení a zapojení senzoru, senzor měří na adrese https://senzorydoskol.aqi.eco/cs Projekt získal pozitivní ohlasy mezi studenty i učiteli.
Co jste měli před NakopniPrahu: Problematikou čistého vzduchu se zabýváme dlouhodobě. Účastníme se veletrhů (Makerfaire, Amper). Pořádáme společné stavění senzorů. V Praze v současnosti operuje 14 senzorů sítě Sensor.Community. Komunita nadšenců čítá cca. 300 lidí. Se ZŠ Filipka jsme úspěšně realizovali online workshop. Zúčastnili jsme se akce Meet&Code. Na Ostravsku spolupracujeme s mateřskými školami, kde aktuálně probíhá projekt Čistá školka.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Pro zapojení co největšího počtu škol potřebujeme: hromadný nákup elektroniky, úpravu elektroniky a jednoduché zapojení. Musíme oslovit školy a získat jejich spolupráci, vytvořit pak harmonogram prezentací, akcí a workshopů na jednotlivých školách. Je také potřeba doladit webstránky projektu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: cena elektroniky stavebnic KIT: 100.000,- Kč mzdy, personální zabezpečení: 100.000,- Kč Celkem 200.000,- Kč
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Měření v Praze provádí CHMI, Purpleair, AG Data, jejich řešení ale není OpenSource a nezaměřuje se primárně na školy. Řešení konkurence je nesrovnatelně dražší a účtuje měsíční poplatek nejméně 2500,- Kč. Řešení konkurence je často kalkulováno na výdělek, což je v naprostém rozporu s naším směřováním cíleným na společenskou odpovědnost. Našemu neziskovému směřování také odpovídá použitý model komunitního projektu prostřednictvím zapojení občanské vědy a naše orientace na spolupráci se školami.
Silné a slabé stránky týmu: 45 senzorů v České republice, komunita 300 lidí. Nikola Carić - air quality expert, člen pracovních skupiny MŽP pro Výzkum a inovaci a místní mobilitu; Zakladatel startupu oceněného Zlatým amperem 2019; Člen sdružení ekologických organizací Zelený kruh a Klimatická koalice. Michael Lažan - propagátor komunitního měření vzduchu ve spolupráci se SensorCommunity od roku 2019; Člen mezinárodní komunity Code for Germany; Stavitel, designer a technická duše celého projektu; Design v CAD a 3D FDM tisk.