SenEDU

SenEDU

Video
Název projektu / produktu: SenEDU
Link na projekt: https://senedu.eu/
Team leader: Václav Táborský
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Problém: Projekt SenEDU pomáhá zmírnit následky pandemie zejména u covidem zasaženého vzdělávání. Jako hlavní nedostatky distanční výuky vnímáme velký tlak na rodiče a ztrátu osobního přístupu, což vede k demotivaci žáků a studentů. Na druhé straně společnosti se nachází senioři, kteří zůstali kvůli současné krizi opuštěni. Věříme, že je možné tyto dvě skupiny spojit tak, aby si pomohly vzájemně.
Řešení: Projekt SenEDU nabízí jednoduchou platformu pro online doučování. Poskytujeme přímé a bezkontaktní propojení lektora seniora se studentem. Vytváříme webovou aplikaci, kde se lektor (senior) po vyplnění jednoduchého formuláře registruje. Žák, potažmo jeho rodič, získá po přihlášení přístup k databázi lektorů. Následně může vybraného lektora kontaktovat a domluvit si první lekci.
Přínos pro město: Projekt SenEDU pomáhá žákům a studentům doučováním, které je přínosné nejen pro ně. Lektorům z řad seniorů nabízí smysluplně strávený čas a sociální kontakt i v dnešní nelehké době. Výhodou řešení je jeho snadnost a využitelnost i po skončení pandemie. Dalším přínosem SenEDU je netradiční spojení studentů a seniorů, které vede k potlačování mezigeneračních rozdílů.
Proveditelnost: Projekt SenEDU vznikl díky inspiraci aktuálním francouzským projektem Share Ami Oldyssey, který jsme přenesli do českého prostředí. Výhodou je zejména jeho jednoduchost a relativně nízká finanční náročnost. V současnosti je náš web připravený na testování prvních spojení reálnými uživateli, která plánujeme spustit po 1. kole NakopniPrahu.
V čem je řešení nové: SenEDU nabízí jednoduchou platformu zprostředkovávající bezplatné doučování, která zejména v současné situaci v Praze, ale i v celé ČR chybí. Oproti běžnému doučování nabízí pro obě strany sociální přesah a spojuje skupiny, které by k sobě jinak obtížně hledaly cestu - studenty a seniory.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Detailně jsme rozpracovali náš nápad a vytvořili webovou aplikaci senedu.eu. Provedli jsme její základní testování a dalšímu rozvoji se stále věnujeme. V současnosti nás nejvíce zaměstnává problém bezpečnosti uživatelů při navazování kontaktů, financování projektu a možnosti jeho propagace. Nasbírali jsme kontakty na organizace, které by nám mohly pomoci získat první uživatele.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu jsme měli jen vizi, že bychom chtěli pomoci vzdělávání zasaženému protiepidemiologickými opatřeními. Také jsme vnímali osamění seniorů jako velký problém dnešní doby. Projekt SenEDU se tak začal rozvíjet až po našem přihlášení do inovačního maratonu a veškeré jeho součásti byly vytvořeny za dva měsíce.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Platforma SenEDU je v současné době plně funkčním prototypem a je připravena na testování. Abychom mohli rozvinout potenciál projektu, potřebujeme oslovit veřejnost a získat uživatelskou základnu. Zkušenosti z testování chceme využít pro další rozvoj webu vedoucí k uživatelské přívětivosti. Zejména se potřebujeme zaměřit na srozumitelnost platformy pro starší generace a bezpečnost uživatelů. Je pro nás tedy klíčová propagace projektu a finance na rozvoj projektu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Projekt SenEDU je koncipován jako neziskový a v současné době je postavený na dobrovolnictví jak z naší strany, tak ze strany doučujících seniorů. Pro financování projektu plánujeme využít veřejné prostředky z grantových zdrojů (HLMP podpora vzdělávání opatření č. 1 a 6 za 2021), případně programy sociální odpovědnosti soukromých firem. Též zvažujeme možnost žádat uživatele o drobný poplatek (max. 50 Kč) při registraci na pokrytí nákladů. Více naleznete na: https://senedu.eu/finance
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Náš projekt vznikl díky inspiraci francouzským projektem Share Ami Oldyssey, který spojuje seniory a studenty učící se francouzsky. V ČR existují komerční poskytovatelé doučování, naopak nekomerční doučování nabízí v současnosti některé vysoké školy (MFF UK a PedF UK). Neexistuje ale jednoduchá platforma, která by nabízela bezplatné doučování a spojovala dvě skupiny, které by k sobě jinak obtížně hledaly cestu, studenty a seniory.
Silné a slabé stránky týmu: Mezi nejsilnější stránky našeho týmu patří fakt, že SenEDU není první naší spoluprací. Známe se už více než 10 let, takže víme, co od sebe můžeme očekávat a jsme si jistí, že se na sebe můžeme spolehnout. Zároveň se každý z nás věnuje jinému oboru, což týmu přináší pestrost názorů a pohledů. Jako naše hlavní slabiny vnímáme, že je SenEDU naším prvním velkým projektem, a ani jeden z nás není zběhlý v grafickém designu, marketingu či reklamě.