test

test

Video
Název projektu / produktu: test
Link na projekt: https://seznam.cz
Team leader: test test
Výzva: č. 6: UDRŽITELNÝ TURISMUS/KULTURA
Problém: asd
Řešení: asd
Přínos pro město: asd
Proveditelnost: asd
V čem je řešení nové: asd
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): asd
Co jste měli před NakopniPrahu: asd
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: asd
Jaká je finanční rozvaha řešení: asd
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: asd
Silné a slabé stránky týmu: asd