Refiltr

Refiltr

Video
Název projektu / produktu: Refiltr
Link na projekt: http://refiltr.eu/
Team leader: Šimon Suk
Výzva: č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Nedopalky představují celosvětový problém. Ročně lidé vyprodukují okolo 5, 5 bilionů cigaret, které následně končí nejen v popelnicích, ale i na ulicích. Kromě toho, že se nedopalky povalují všude možně, i na místech, kde si hrají děti, znečišťují také naši planetu. Nedopalky jsou totiž tvořeny z nebezpečných plastů, které zůstávají nejen v půdě, ale i oceánech. Uzdravme planetu a dejme nedopalkům smysl.
Řešení: Pomocí recyklačního procesu lze z nedopalků vytvořit nezávadné produkty jako lavičky, houpačky, piknikové stoly, popelníky, odpadkové koše a další. Projekt Refiltr je navíc navržen tak, aby zasahoval do několika oblastí. Tedy nejen do životního prostředí, ale například i do sociální oblasti. Úzce spolupracujeme s městskou částí Praha 1 a spolupracujeme se zastupitelem hlavního města Martinem Ardenem. V této části hlavního města také chceme zahájit zkoušku refiltr popelníků.
Přínos pro město: Největší přínos pro město jsou čistější ulice. Praha každoročně vynaloží velké finanční náklady na jeho úklid. Díky propracovanému systému zapojíme do sběru i širokou veřejnost. Z nedopalků chceme vyrábět nezávadné produkty, které pomohou v jeho rozvoji. Mohou vznikat produkty jako například lavičky, piknikové stoly atd. Možnosti jsou nepřeberné. Recyklační proces bychom do budoucna také chtěli rozšířit a vyzkoušet recyklovat další věci jako například žvýkačky, pleny či korky.
Proveditelnost: Největší výzvou projektu je najít vhodnou motivaci pro širokou veřejnost tak, aby sbírali nedopalky nebo je házeli do speciálních popelníků. Dalším faktorem je problematika recyklačního procesu. Ze zahraničí však již víme, že tento proces je možný, a navíc velmi účinný. Momentálně shromažďujeme data týkající se motivace lidí, rozhodovacích procesů atd. Pro začátek jsme také sestavili krátký dotazník, ve kterém zkoumáme motivaci lidí ke sběru nedopalků.
V čem je řešení nové: Několik pokusů motivovat lidi k házení nedopalků přímo do speciálních košů tu již byla. Neukázala se však v dlouhodobém měřítku úplně účinná. Náš projekt se však neomezuje pouze na to, aby lidé odhodili nedopalek do koše. Chceme více. Nemůžeme změnit, jestli se cigarety vyrábějí nebo že lidé kouří. Můžeme však proměnit problém, který trápí lidstvo. Pomocí recyklačního procesu dáme nedopalkům smysl. Tím pomůžeme nejen městu, ale i společnosti. Tak co, zrefiltrujete s námi budoucnost?
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Sestavili jsme širší tým lidí a vytvořili webové stránky, kde je popsána problematika nedopalků, jejich recyklace a využití. Máme navržené prototypy popelníků, které budou umístněné po Praze. Natočili jsme v pořadí druhé kreativní video. Navázali jsme spolupráci s možnými partnery, kteří pomohou s recyklací. Garantem projektu je chemický inženýr Christian Charlier, který spolupracuje s VŠCHT. Sestavujeme plán na aplikaci a první testovací popelník. Dále pracujeme na marketingovém plánu.
Co jste měli před NakopniPrahu: V podstatě jen nápad v hrubé verzi a chuť dotáhnout ho dokonce.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Oslovíme tabákové společnosti k možné spolupráci a vytvoříme intuitivní testovací aplikaci na mobilní telefony, ve které lidé budou směňovat body za nasbírané nedopalky. Sestavíme hloubkový marketingový plán, spustíme blog v rámci osvěty tématu. Zaměříme se na to, abychom lidi dostatečně motivovali do zapojení projektu. Dále navážeme spolupráci s VŠCHT, kteří nám pomohou s technologií recyklačního procesu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Máme několik externích zdrojů. Naším hlavním finančním zdrojem bude spolupráce s tabákovými společnosti (zvažujeme Phillip Morris). Evropská unie schválila legislativu, díky které budou muset tyto společnosti platit za osvětu a za úklid ulic. My jim nabídneme efektivní řešení, ze kterého budou mít marketingový prospěch. Dalšími zdroji je možnost startovací kampaně na internetu a získání dotačních programů.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Nemá. Projekt v takovém rozsahu s recyklačním procesem je unikátní. Inspiraci jsme čerpali ze zahraničí, například z USA a Francie, kde recyklace nedopalků již funguje.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky: unikátnost a zajímavost projekt, projekt je vymyšlen tak, aby měl přesah do několika oblastí. Máme potenciál růst do budoucna nejen jako tým, ale posouvat celý projekt dál (recyklovat se dají další věci jako například žvýkačky, pleny a korky). Zároveň je možné aplikovat projekt v rámci republiky. Spojuje nás chuť něco změnit. / Slabé stránky: Prozatím nejsme příliš známí, osvěta v rámci společnosti chce čas. Dále také řešíme problematiku technologie.SWOT- https://ibb.co/cNcBDNV