Přidej se, strhni to

Přidej se, strhni to

Video
Název projektu / produktu: Přidej se, strhni to
Team leader: Zdeněk Jahn
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Zamoření města nelegálními billboardy se všemi negativními jevy, které to s sebou přináší.
Řešení: Vytvoření přehledného webu s návodem, podle kterého je možné ověřit legálnost billboardu a docílit odstranění těch nelegálních. Web bude obsahovat videonávody, vzorové dokumenty ke stažení a adresář relevantních úřadů. Získaná data budou aktualizovaná v interaktivní mapě s fotodokumentací a informacemi o jednotlivých zařízeních. Do nápravy současné neutěšené situace se tak bude moct zapojit kdokoliv.
Přínos pro město: Vyčistíme Prahu od nelegálních billboardů. Naučíme Pražany komunikovat s úřady. Zapojíme obyvatele do ovlivňování podoby veřejného prostoru a tím posílíme jejich vazbu k místu, kde žijí. Zatraktivníme město pro jeho návštěvníky. Uděláme město bezpečnějším a vizuálně přívětivějším.
Proveditelnost: Předpokládáme spuštění do 6 měsíců s rozpočtem 60 000 Kč.
V čem je řešení nové: Překládá složitou úřední problematiku do jazyka srozumitelného většinové společnosti a do podoby použitelné běžným občanem. Zároveň díky sdílené mapové aplikaci přináší přehlednou databázi řešených instalací a názorně tak ilustruje obří rozměry problému, se kterým se náš veřejný prostor potýká.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Především jsme si ujasnili, jaká by měla být konkrétní podoba našeho řešení. Absolvovali jsme několik konzultací s mentory a zúčastnili se několika workshopů, což nám pomohlo naši představu dále zpřesnit a upravit tak, aby co možná nejvíce odpovídala kritériím soutěže.
Co jste měli před NakopniPrahu: Zavedenou facebookovou skupinu: https://www.facebook.com/pridejseastrhnito/ Mapu: https://bit.ly/MapaDemolicePlakatova Rozpracovanou poradnu/knihovnu: https://bit.ly/PridejseastrhnitoKnihovna
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Zrevidovat a zvalidovat používané postupy, nejlépe prostřednictvím konzultací s právníky. Postavit a otestovat web.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Celý projekt je koncipován jako neziskový, postavený na principu dobrovolnictví a negenerující náklady (kromě prvotní investice do vytvoření webu). Drobné výdaje jako např. poplatek za doménu jsme připraveni hradit z vlastních zdrojů.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Poradenství na podobném principu (byť zaměřené na jinou problematiku) poskytují například https://frankbold.org/poradna nebo https://www.bilesvetlo.cz/postup-a-dokumenty.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky: - problematice se věnujeme dlouhodobě a z přesvědčení - máme celý proces zmapovaný a vyzkoušený od začátku do konce - jsme vytrvalí, nenecháme se odradit dílčími neúspěchy, když to nejde dveřmi, zkoušíme to oknem. Slabé stránky: - děláme to jako “hobby” ve svém volném čase - riziko vyhoření - nyní je činnost postavena na aktivitě nás několika jedinců, nicméně právě tímto projektem se myšlenka rozšíří mezi veřejnost a může se dál rozvíjet bez ohledu na osud jejích stvořitelů :)