Světlodat

Světlodat

Video
Název projektu / produktu: PrahaBot
Link na projekt: https://svetlodat.eu/
Team leader: Šimon Kos
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Komunikace cílů městského plánování, strategií a předpisů je složitá. Z velké části je založena na konceptu papíru. To znamená, že když mne něco zajímá, musím si to dohledat, přečíst, nastudovat, srovnat a porovnat. Navíc se jedná o velmi technicky a exkluzivně pro profesionály podané informace. Na druhé straně, současné nástroje zapojení veřejnosti nemají kapacitu zapojit kohokoliv.
Řešení: Přinášíme konverzační AI do městotvorných procesů. První vlaštovkou je AI chatbot pro zapojení veřejnosti do plánovaných záměrů. Participační kampaně, které v Praze připravuje např. IPR, se pro nasazení konverzační AI hodí pro svou ‘měkkost’. Nedigitalizujeme úřední úkon. Rozšiřujeme možnosti, jak komunikovat s občany a stakeholdery. Náš chatbot umí sbírat podnětů místních i vysvětlovat navržené cíle, na různých místech současně.
Přínos pro město: Hlavní přínos konverzační AI je ve zpřístupnění (accessibility), zjednodušení a zefektivnění komunikace cílů městského plánování. Namísto čtení dokumentů probíhá dialog, jehož je dokument součástí. Kdykoliv. Kdekoliv. Jakkoliv. Nemusím hledat svou otázku mezi FAQ a nemusím vědět, ve kterém dokumentu najdu odpověď. Přínos konverzační AI a NLU je i v částečném polidštění digitálních nástrojů participace. Náš chatbot vidíme na škále mezi tabulkou FAQ a moderátorem Q&A na pozici tlumočníka.
Proveditelnost: V současném složení týmu, ve spolupráci se zkušeným datovým vědcem, jsme schopní vvytvořit a spustit prvního FAQ chatbota pro participační kampaně. Jedná se o jednuduché a odzkoušené řešení, pro které identifikovali přímou poptávku. Součástí proveditelnosti připravujeme rešerš znalosti a využití AI skrz pražské úřady a na výsledky návazné školení a workshopy.
V čem je řešení nové: Využití algoritmů umělé inteligence, která zažila v posledních rocích enormní boom a k tomu také náš mezioborový vhled na scénáře využití konverzační AI. Náš chatbot umožňuje rozšíření komunikace stakeholderů o bezbarierovou digitalizaci, každý dokáže chatovat či mluvit.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Našli jsme nápad, vizi a motivaci. Postavili jsme dva ilustrativní konverzační umělé inteligence. Jednu nad Metropolitním plánem a druhý jako prototyp FAQ chatbota k záměrům. Náš chatbot jsme nabídli potenciálním partnerům a získali jsme pozitivní zpětnou vazbu.
Co jste měli před NakopniPrahu: Dva architekty. Jednoho se zkušeností z participačních projektů pro veřejný i soukromý sektor. A druhého s přímou zkušeností z realizace staveb a správních řízení, který jako nadstavbu absolvoval kurz datové vědy. Jinak jsme měli nápad na vizualizaci dat o městě, který jsme dali do šuplíku. Náš chatbot vizualizaci dat rozšiřuje o přímou interakci mezi účastníkem a informacemi prostřednictvím dialogu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Rozjíždíme rešerši současného stavu implementace AI v prostředí městských úřadů a institucí. Protože potřebujeme data. Studii budeme publikovat. Protože potřebujeme expozici. Připravujeme workshopy a lekce, aby byly benefity AI široce chápány stakeholdery. Potřebujeme v rámci několika málo měsíců realizovat naše první konkrétní chatboty, které se nyní rýsují, a získat kredibilitu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: V prvním roce chceme získat a dokončit konkrétní zakázky na chatboty a školení v oblasti AI, jejichž realizace a návratnost by měla být otázkou několika měsíců. Zakázky by měly přinést vícezdrojové financování a jejich výsledkem budou nástroje, produkty a klientské vztahy, které budeme dále škálovat a prohlubovat. Potřebu kapitálu plánujeme nejdříve v roce 2024.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V rámci veřejného sektoru bude nejspíše vznikat mnoho AI chatbotů, které ale budou vždy pro specifické odvětví (policie, sociální zabezpečení, navigace v kompetencích odborů úřadu…). Naš chatbot nasazujeme v rámci úzké niky na pomezí oborů správy města a stavebního průmyslu, proto bude naše zaměření velmi specifické na obor, ve kterém se orientujeme. Díky vybudování důvěry s klíčovými stakeholdery v této oblasti chceme obstát mezi prvními, kdo přinese konverzační AI řešení do veřejných služeb.
Silné a slabé stránky týmu: Silnou stránkou týmu je přátelství a shoda, které se formují kolem společného zájmu a úhlu pohledu nejen v rovině AI. Silnou stránkou každého nás je mezioborový vhled a v ostatních věcech se doplňujeme. Slabou stránkou týmu může být nedostatek kontaktů mimo architektonickou komunitu. Což je jeden z důvodů, proč jsme šli do Nakopni Prahu.