IOD

IOD

Video
Název projektu / produktu: Praha digitální
Team leader: Jan Slavík
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Řešíme problém velkého množství různých webů městských částí, mobilních aplikací a spousty dalších webů, které nemají stejné workflow a často ani nejde poznat, že je to web městské části anebo města.
Řešení: - Manuál pro úředníky i politiky, který jim pomůže se zorientovat v požadavcích na moderní aplikaci, upozorní na bezpečnostní rizika. - Design thinking workshopy, kde je budeme učit chápat potřeby a bolesti uživatelů. - jednotný design system Praha.EU, který bude open source a vycházet z https://designsystem.gov.cz/ - Chatbota Golema, který bude na bázi AI/ML
Přínos pro město: Snížení nákladů na provoz různých systémů, sjednocení vizuální identity, zvýšení digitální gramotnosti úředníků a pracovníků vše MČ, magistrátu i dalších organizací spadajících pod město
Proveditelnost: Design thinking workshopy mentorujeme několik let, v tuto chvíli pracujeme na manuálu a během léta chceme dokončit první verzi design systému. Do konce roku nebo na jaře příštího plánujeme nasazení ChatbotaGolema
V čem je řešení nové: Jako první v Praze spojujeme technologii s UX a designem na úrovni města.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Spojili jsme se s radním Danielem Mazurem a prezentovali mu nápad. V současnosti probíhá jednání jak uchopit výstupy a připravujeme podklady pro jednání ICT komise magistrátu. Po poradě s experty z NAKIT s.p. jsme zjistili, že https://designsystem.gov.cz/ je open source a design system Praha.EU bude identický. Nevznikne tak další standard pro, který bude nutné ohýbat technologická řešení. Kontaktovali jsme několik firem z oblasti AI, které by nám měli v rámci CSR pomoci s nasazením Golema.
Co jste měli před NakopniPrahu: Jen jsme věděli, že je zbytečně moc webů a chtěli jsme to řešit.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Dopsat manuál pro úředníky, dokončit web, dokončit manuál, pracovat na design systému, ale zde plánujeme zapojení odporníků, např. z Česko digitál, vybrat partnera pro AI řešení.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Provoz plánujeme financovat z workshopů, které budeme poskytovat městským částem, magistrátu i dalším organizacím spadajícím pod HMP. Vyšší náklad může být nasazení Chatbota Golema, uvítali bychom spolupráci Ope
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Na území HMP ne.
Silné a slabé stránky týmu: Jedna polovina má přes 10 let zkušeností s digitalizací státní správy, samosprávy. Druhá polovina má vystudovány práva a kyberbezpečnost. To dohromady je silná i slabá stránka. ;)