GetFresh

GetFresh

Video
Název projektu / produktu: Praha bezobalová
Team leader: Fedor Moiseev
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: 38 % komunálního odpadu tvoří obaly. Redukce odpadů není možná pouhou recyklací. Bezobalové obchody představují ekologickou alternativu k zaběhnutým způsobům nakupování, které zbytečné obaly produkuje. Z vlastního průzkumu a ostatních studií víme, že tento způsob by byl mnohem více využíván, pokud by nakupování bylo snažší a byl větší počet obchodů, které nabízejí bezobalový sortiment.
Řešení: Vytvoříme digitální platformu, pomocí které usnadníme obchodům začít prodávat bezobalový sortiment. Součástí platformy bude mapa, která poskytne infoservis pražanům o obchodech, které přistupují zodpovědně k ekologii a obchodům přivede víc zákazníků. Kolem této platformy vytvoříme komunitu podobně smyšlejících lidí a budeme pořádat řadu workshopů a přednášek, které dále zvyší zábavnou formou povědomí o výhodách bezobalového nakupování.
Přínos pro město: Projekt by měl snížit objem komunálního odpadu tím, že mnohem vyšší podíl nákupů pražanů bude v bezobalových obchodech. Praha podpoří malé podnikání a udržením malých kamenných obchodů v pražských ulicích zpříjemní městský prostor. Praha se stane lídrem evropských měst v počtu obchodů nabízejících bezobalový sortiment. Projekt se může stát součástí iniciativy Cirkulární Praha.
Proveditelnost: Začneme pilotem v jedné z městských částí. Vytvoříme základní portál pro obchody a občany, jehož součástí bude mapa, kde budeme propagovat zapojené obchody. Zapojené obchody získají od nás propagační materiály a nástroje, které jim usnadní zavedení nebo rozšíření bezobalového sortimentu. Založíme komunitu na sociálních sítích, v rámci které budeme provádět workshopy a přednášky. Po ukončení pilotního provozu rozšíříme projekt na celou Prahu.
V čem je řešení nové: Obdobná ucelená platforma neexistuje, projekt podporuje nejen již zavedené bezobalové obchody, ale taká rozšiřuje své zaměření na běžné obchody, u kterých by mělo dojít k zavedení bezobalového sortimentu.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Pracovali jsme na nápadu a přetvořili jsme ho do finální podoby. Zúčastnili jsme se přínosných konzultací a pořádaných workshopů. Současně jsme také ověřovali řešení vlastními průzkumy a rozhovory s mentory a lidmi z praxe.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před Nakopni Prahu jsme měli rozpracovaný původní nápad na zajištění rozvozu a dodávky z bezobalových obchodů a měli jsme prototyp mobilní aplikace.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Pro vývoj a testování první verze portálu rozšíření týmu o programátory a grafika. Zapojení prvních obchodů do platformy. Tvorba propagačních materiálů pro obchody. Mentoring a spolupráce s odborníky při vytváření edukačních materiálů. Založení komunity na sociálních sítích (Facebook).
Jaká je finanční rozvaha řešení: Mzdové náklady na vývoj platformy (odhad 1,5 mil. Kč), náklady na provoz (350 tis.), marketing a produkce propagačních materiálů (350 tis.), nakupované konzultační služby (700 tis.). Celkem odhadujeme potřebu 2,9 mil. Kč plně financovanou externími zdroji.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Pro naše řešeni konkurence není, s ostatními projekty v této oblasti si nekonkurujeme, naopak je doplňujeme. Zapojené obchody čelí konkurenci velkých řetězců a online supermarketů. Naše řešení zvýší jejich konkurenceschopnost.
Silné a slabé stránky týmu: Silné: velké věkové rozpětí členů týmu, zkušenosti z podnikatelského, technologického a obchodního prostředí, znalost vývoje mobilních a webových aplikací, vysoká energie a odhodlání realizovat společensky prospěšný projekt Slabé: omezená kapacita jednotlivých členů týmu, potřeba plně externího financování