Virtuální výstavy

Virtuální výstavy

Video
Název projektu / produktu: openX
Team leader: Eva Andrejsová
Výzva: č. 6: UDRŽITELNÝ TURISMUS/KULTURA
Problém: Řešíme udržitelný turismus, jak v době koronavirové, tak mimo ní. Zároveň řešíme zahraniční PR pro pražské kulturní instituce.
Řešení: OpenX, otevřená platforma pro kulturní instituce a jejich diváky. Zařídíme přenos pražských výstav do VR a ty uveřejníme na naší platformě. Diváci tak budou mít skrze naší platformu přístup ke všem výstavám z jediného místa. Prohlídku výstavou si budou moct projít jak v počítači, tak ve VR konzoli bez nutnosti stahovat soubory. Lístky se jim uloží, takže ji budou moct navšívit i opakovaně. Z každého lístku dáme podíl muzeím.
Přínos pro město: Protože první budou naskenované pražské instituce, Praha ušetří náklady na zahraničním PR. Turisté již budou přijíždět informovaní a navštíví tak více kulturních institucí mimo centrum. Pokud se uživatel při registrace prokáže lítačkou bude mít vstup do výstav se slevou. Pražská muzea a galerie budou lépe samofinancovatelné, protože se jim zvýší návštěvnost. Podobná krize jako je ta nynější již výstavní instituce nezastihne nepřipravené. Výstavy jednoduše přejdou do online po dobu jejího trvání.
Proveditelnost: Abychom mohli dokončit prototyp VR výstavy, potřebujeme vstupní investici 300.000. Další investice naleznete na našem One Page a náš rozvrh financí na: https://drive.google.com/file/d/13lSfBkgJrQL3hz4GrxYmpy1jBsEhnfxJ/view?usp=sharing. Cena lístku je uvedena podle dotazníku (nyní 65 odpovědí): https://drive.google.com/file/d/14jGKuHHIMQHzce5Q4u116qdaU-0dBnRp/view?usp=sharing OpenX rozjedeme do konce roku, dosáhneme-li požadovaných investic.
V čem je řešení nové: Nezaměřujeme se pouze na umění, ale myslíme na budoucnost všech výstavních institucí. Myslíme i na doprovodný program, lektorskou činnost a tvorbu komunity, proto bude naše platforma podporovat kontakt mezi členy – například pořádáním soutěží a zakládáním společných návštěv výstav. Vše budeme umět zařídit bez potřeby finančního vstupu od samotných výstavních insitucí. Naše platforma bude fungovat na pronájmu a zaplacení vstupu podobně jako třeba netflix.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během NakopniPrahu jsme naskenovali a téměř již i přenesli první výstavu do VR. Udělali jsme si dotazník a business plan. Začali jsme i pracovat na prototypu platformy a se specialisty ověřili její proveditelnost jak na počítači, tak ve VR.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nápad na VR výstavy a domluvu s galerií MeetFactory, že budeme moct přenést právě jejich výstavu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme získat další galerie a muzea. Nejlépe GHMP a MHMP a 300.000Kč na dokončení a vyprototypování první VR výstavy. Poté potřebujeme od Prahy pomoc s marketingem. Následně založíme crowdfoundingovou kampaň na vývoj aplikace (tím si najdeme i první uživatele a ověříme vhodnost zacílení marketingu). Následně pustíme do firmy investora na prvních 5 výstav. Nejpozději do konce roku rozjedeme openX naostro.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Naše finanční rozvaha je v odkazu, který jsme publikovali v proveditelnosti. Od Prahy potřebujeme 300.000 na dokončení prototypu VR výstavy. Na apku si zařídíme crowdfoundingovou kampaň (500.000Kč) a na prvních pět výstav získáme investora, dále už jedeme samostatně.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Ano, například GoogleArts - akorát, že my se zaměřujeme na všechny výstavy a jsme interaktivnější. Za další konkurenci by se dali považovat jiná studia, co umí přenášet výstavy do VR, akorát ta nemají jedinou platformu a potřebují zaplatit od galerií. Možná, že i netflix (vzhledem k tomu, že je to poskytovatelská platforma) by se dal považovat za konkurenci, ale to jen hodně okrajově, vzhledem k tomu, že my se zaměřujeme na výstavy a oni na filmy.
Silné a slabé stránky týmu: Známe se již poměrně dlouho. Všichni pracujeme v kultuře a všichni jsme podnikatelé. Táhneme proto za jeden provaz a vzájemně se podporujeme. Slabou stránkou našeho týmu by mohl být brzo již manželský vztah mě a Jiřího. Nicméně proto je tu i Adam - nejen jako partner projektu, ale také jako co-founder, abychom na rozhodování vždy byli minimálně tři a případné problémy neohrozili náš projekt.