PragueVenturers

PragueVenturers

Video
Název projektu / produktu: HoPe Garden
Link na projekt: https://youtu.be/bxZcIdD5p4g
Team leader: Alexa Jakubciakova Clementine Frere
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Všimli jsme si, kolik lidí je v ulicích a jak se o tom v komunitě nemluví. Naši iniciativu jsme chtěli zaměřit na péči o lidi bez domova. Zavedená dobrovolnická sdružení se zaměřují na krizi bytu, poskytují postel na noc nebo jídlo, jako jsou sendviče a sušenky. Chtěli jsme k tomuto úsilí přispět tím, že lidem žijícím na ulici přineseme pocit komunity a míru z přírody.
Řešení: Chceme nabídnout pár lidem bez domova možnost přijít jednou měsíčně pomoci s pěstováním zeleniny na komunitní zahrádce. Doufáme, že spojení s přírodou dá smysl a vidět růst zeleniny bude úspěch. Chceme je posílit a zaměřit je na projekt, který vidí, že se dlouhodobě vyvíjí. Po sklizni plodin bude tým společně vařit a sdílet teplé jídlo.
Přínos pro město: Chceme, aby město bylo inkluzivní a méně nepřátelské vůči lidem na ulici. Chceme, aby se cítili jako součást společnosti a mohli k ní přispívat. Chceme také vytvořit více spojení s lidmi bez domova, abychom měli prostor naslouchat jejich hlasu.
Proveditelnost: Začínáme v malém, se 2/3 dobrovolníky a z této zkušenosti se učíme. Máme MetroFarm ochotnou pomoci a chceme najít sociálního pracovníka a zdravotní sestru, kteří projekt také podpoří a zajistí, aby komunikace s lidmi v existenčním stresu probíhala co nejprofesionálněji a nejšetrněji.
V čem je řešení nové: Herci nejsou noví, ale spolupráce je nová. Spojujeme stávající infrastrukturu, abychom těžili z odborných znalostí všech a zajistili úspěch iniciativy. Novinkou bude výuka našich hostů o zahradničení a vaření velmi pečlivým a empatickým způsobem.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Identifikovali jsme a oslovili mnoho organizací v praze jako: Komunita Sant'Egidio, Restart Shop, kokoza, Metrofarm, Arcidiecezni Charita Praha, Agora 7. Zapojili jsme se do akcí potravinových bank, chodili jsme po městě, setkávali se s lidmi bez domova a dobrovolníků a naslouchali jsme zavedeným organizacím, jako je Centrum sociální služby. Také jsme mluvili s koordinátory těchto iniciativ, abychom se poučili z jejich zkušeností a společně vymysleli novou iniciativu.
Co jste měli před NakopniPrahu: vůle zaměřit se na nedigitální řešení pro občany, kteří k nim nemají přístup, vůle vytvořit pocit komunity a vůle setkávat se s lidmi z našich čtvrtí v zeleném prostoru. Nic jiného.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Jednou měsíčně potřebujeme k dispozici kvalifikovaného sociálního pracovníka, který podpoří dobrovolníky i naše hosty bez domova. Také bychom rádi měli k dispozici zdravotní sestru na pravidelných kontaktních místech. Jinak budeme potřebovat materiál na vaření a prostírání společného stolu a také doplňkové potraviny k vaření kompletních a vyvážených jídel.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Prozatím je řešení založeno na dobrovolnosti, nemáme cash flow. Prověříme další vládní a obecní podporu pro tento typ iniciativy.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Naše iniciativa jako taková nemá žádné konkurenty, pouze doplňkové charitativní organizace, které rády pomohou!
Silné a slabé stránky týmu: Síla našeho týmu je naše soudržnost, láska k přírodě a schopnost adaptace (učit se za pochodu a nebát se projekt upravit, pokud je potřeba). Naší slabinou je, že ne všichni členové mluví česky a naše odborná činnost je časově náročná. Víme, že naše motivace je však větší!