MĚNA

MĚNA

Video
Název projektu / produktu: Měna
Team leader: Zdeněk Krpata
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Problém: Vzdělávání finanční gramotnosti je na školách silně podhodnocené. Až 80 % české populace se domnívá, že skrze školní vzdělávání nezískali dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a bank. Z našeho průzkumu, který jsme provedli napříš současnými studenty vyplývá, že 81 % si uvědomuje svou nedostatečnou finanční gramotnost. Díky tomu si často lidé berou půjčky za nevýhodných podmínek, dostávají se do exekucí a neumí pracovat s penězi, což výrazným způsobem zhoršuje kvalitu života.
Řešení: Vytvoříme platformu, kde si budou moci školy či studenti objednat "workshop" přímo do školy. Pod slovem workshop myslíme přednášku z oblasti finanční gramotnosti/ekonomie od odborníka z praxe, na kterou by navazovala zábavná a interaktivní HRA/SIMULACE, kde by si studenti nabyté znalosti mohli vyzkoušet v praxi. Našim hlavním cílem je dát možnost studentům všech věkových získat nezbytné znalosti finanční gramotnosti.
Přínos pro město: Hlavním přínosem projektu MĚNA pro naše nádherné město je násobně vyšší vzdělanost běžných občanů v ekonomii a finanční gramotnosti. Na základě této vzdělanosti budou obyvatelé Prahy efektivněji nakládat se svými penězi, což povede k bohatnutí běžných občanů a k rychlejšímu ekonomickému růstu, který opět podpoří bohatnutí lidí. Bohatý občan bude spokojenější, bez exekucí a bude si moci dovolit kvalitnější zboží, třeba biopotraviny. V bohatší společnosti se také sníží kriminalita a domácí násilí.
Proveditelnost: K provedení našeho projektu je zatím potřeba následující. Sehnat mentory, vytvořit webové stránky s rezervačním systémem, dostat se do povědomí studentů a škol, začít pravidelně s workshopy na školách a následně k tomu časem přidat i větší vzdělávací eventy. Mentory již máme domluvené od Dominika Stroukala, se kterým spolupracujeme, zbytek práce nás ještě čeká a jakákoliv pomoc s propagací od hlavního města Prahy nám nesmírně pomůže k rychlému rozjetí projektu na školách
V čem je řešení nové: O tom, že by se měla ve školách vyučovat finanční gramotnost se mluví již dlouho. Ale pouze o problému mluvit jej nevyřeší. První inovací, kterou přinášíme, je tedy fakt, že začneme v následujících měsících reálně zavádět tento nápad do praxe. Dalšími inovacemi jsou pak odborníci z praxe, hravost našich workshopů, porozumění cílové skupině, tedy studentům, velké vzdělávací eventy a mnoho dalšího, co nás v průběhu projektu ještě napadne.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Průzkum trhu - Během průzkumu trhu jsme zjistili, že nedostatek finančního vzdělání na českých školách trápí většinu dotázaných a spousta z nich nedokáže odpovědět na základní otázky týkající se finanční gramotnosti. Navázali komunikaci s Dominikem Stroukalem, jakožto s odborníkem. Dále jsme si sjednotili koncept a cíle projektu MĚNA a vypracovali jsme první grafické náhledy a první verzi našeho webu.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu jsme měli pouze myšlenku.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Web - Pro lepší a jasnější komunikaci je zapotřebí vytvořit kvalitní webové stránky, kde bude i možnost objednat si naši službu do škol. Zacílení na ředitele pražských SŠ a ZŠ. Podporu Prahy/MŠMT - Pro realizaci projektu potřebujeme podporu města Prahy a MŠMT k tomu, abychom pro naše zákazníky znamenali záruku kvality. Právě proto chceme i Magistrátu a MŠMT předat tu správnou myšlenku projektu a výhody, které to naší populaci může přinést.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Potřebujeme finanční prostředky na vytvoření kvalitního webu, aminidtrativu a marketingovou komunikaci, abychom dokázali zasáhnout co největší počet studentů a škol. Výše těchto nákladů se pohybuje v řádech desetitisíců KČ. Zbytek provozních nákladů by se pokryl z příjmů za provedené workshopy.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: O vzdělávání finanční gramotnosti se snaží banky, které to však dělají kvůli svému PR. Dále je tu MŠMT, které se to ale z našeho pohledu nedaří. Kdybychom tu viděli instituci/projekt, které by společnost věřila, nešli bychom do toho. Budeme jediní, kteří mají jako HLAVNÍ cíl vzdělávání finanční gramotnosti.
Silné a slabé stránky týmu: Naší nejsilnější stránkou je určitě dynamika našeho týmu. Aplikujeme heslo get things done, takže jdeme přímo na věc, nebojíme se vyhrnout si rukávy a pracovat na našem projektu, dokud nenaplníme stanovené cíle. Další naší předností jsou pak zkušenosti s projektovým řízením napříč různými obory v kombinaci se silným seberozvojovým backround. Naší největší slabou stránkou je pak absence kontaktů ve školství.