Memopoint

Memopoint

Video
Název projektu / produktu: Memopoint
Team leader: Jiří Borč
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Zanechání vzkazu budoucím generacím
Řešení: Možnost vzkaz zanechat
Přínos pro město: Příští generace uvidí Prahu, jak vypadala před desítkami , stovkami let
Proveditelnost: paocasty se seniory, štítky na domech, hospodách
V čem je řešení nové: přináší novou technologii k zanechání vzkazu budoucím generacím
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Rozhovory s mentory,díky za pomoc!!!vylepšení projektu
Co jste měli před NakopniPrahu: skupinu, presentaci
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: podporu Prahy, oslovení domovů důchodců ,
Jaká je finanční rozvaha řešení: 50000
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: nevím o ní
Silné a slabé stránky týmu: silná stránka loajalita, slabá koronavirus