Studenti PRO lékaře

Studenti PRO lékaře

Video
Název projektu / produktu: Medici PRO očkování
Team leader: Karolína Hájková
Výzva: č. 1: ZDRAVÍ
Problém: Řešíme problematiku příliš snadného šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování, kvůli kterému narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.
Řešení: Direct mail pro pediatry, kterého bude součást samolepka "Očkování zachraňuje životy", vizitky a brožura, která představí problematiku dezinformací a efektivní komunikace s lidmi, kteří mají otázky nebo nevěří ve výhody vakcinace. Pediatrů je málo a jsou často konfrontováni s odmítáním očkování. Naším cílem je podpořit lékaře v boji s klesající proočkovaností, která je velkou hrozbou pro veřejné zdraví, a propojit poznatky z medicíny a komunikačních studií.
Přínos pro město: Projekt funguje celostátně, stejně jako hrozby související s klesající proočkovaností. Konkrétně odmítání MMR vakcíny (spalničky, zarděnky, příušnice) je v Praze ale nejvýraznější z celé ČR. Metropole zároveň nenabízí tolik prostoru pro navázání bližšího vztahu mezi pacienty a lékaři. Přínosem pro město je tedy poskytnutí informací o efektivní komunikaci a dezinformacích lékařům a zdroje EBM informací pacientům.
Proveditelnost: Návrh a distribuce informativní brožury je za pomocí adekvátní finanční dotace proveditelným výstupem projektu, na který lze navázat další aktivity.
V čem je řešení nové: Kromě odborných informací o vakcinaci bude brožura a náš web obsahovat také téma dezinformací, vlivů rozhodování lidí a komunikační postupy. Takový materiál v češtině nemá alternativu. Není to reklamní sdělení, které má někoho přesvědčit, nýbrž nabádání ke kritickému přemýšlení celé naší populace a předcházení hrozby rozšíření nemocí s epidemickým potenciálem a/nebo vysokou smrtností.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Textaci a koncepci grafiky brožurky, grafiku vizitek a samolepek. Základní obsah rubriky FAQ z ordinace na web projektu Medici PRO Očkování. Oslovili jsme OSPDL a domluvili kontaktování lékařů. Zažádat o udělení ISBN kódu pro brožuru. Získat částečné financování pro tisk brožur.
Co jste měli před NakopniPrahu: Projekt Medici PRO očkování a s ním i jeho široké aktivity existují již od 1. poloviny roku 2019. Konkrétní potřebu vytvoření komunikační brožury nám sdělili až lékaři po zjištění vhodného média pro dětské lékaře s vyšším průměrným věkem napříč ČR.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Potřebujeme dodělat grafický návrh, vytisknout a distribuovat direct mail. Zajistit na jednotlivé kroky financování. Na podzim bychom chtěli udělat komplexní kampaň medializující téma klesající proočkovanosti. V rámci Prahy by nám pomohlo poskytnutí mediálního a reklamního prostoru (city lights, polep tramvaje).
Jaká je finanční rozvaha řešení: V tuhle chvíli potřebujeme sehnat doručovací společnost, která doručí balíčky přímo lékařům - přibližně 100 000 Kč. Balné 40 000 Kč. Tisk 1200 balíčků financujeme z vlastních zdrojů. Financování dalšího dotisku je vítán. Na cílení na veřejnost prostřednictvím venkovní reklamy na zastávkách, v MHD atd. potřebujeme pomoc ze strany města ve formě zpřístupnění reklamního prostoru. Medializace by ideálně měla proběhnou ve formě neplaceného PR.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Ve své komplexnosti jde o unikátní projekt, ale pokud by existovala i jiná podobná iniciativa, nebude to konkurence ve svém pravém smyslu. Naší největší konkurencí je spíš druhá strana, tehdy odmítači očkování. Internet a sociální sítě jsou plné skupin, které se vzájemně utvrzují v myšlence o škodlivosti očkování. Lidé, kteří berou očkování jako běžnou a potřebnou součást života nemají potřebu o tom tolik mluvit a tím pádem šířit osvětu, je pro to třeba rozproudit pozitivní společenskou debatu.
Silné a slabé stránky týmu: Obrovskou výhodou je složení týmu mediků i komunikačních odborníků. Znalosti obou stran dodávají brožurce na kvalitě z každého oboru. Zároveň jsou obory tak odlišné, že si umíme pomáhat jako nezainteresové strany při editování textu. Velkou výhodou jsou kontakty, které máme díky garantům projektu, a které mohou pomoc posouvat iniciativu vpřed rychleji, než kdybychom na to byli sami. Jako slabou stránku vidíme nedostatek času, jakožto pracujících studentů a nedostatek financí.