AVA Digital 3D Past

AVA Digital 3D Past

Video
Název projektu / produktu: Historická Praha
Team leader: Marián Pizur
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Aj keď Praha patrí medzi najnavštevovanejšie mestské turistické destinácie v Európe aj vo svete, turisti utrácajú omnoho menej financií ako v iných mestách. Praha je bohatá na históriu a tradičné remeslá, ktoré by mohli turisti aj rezidenti viac oceniť, ale vďaka moderným technológiám sa história z mesta vytráca. Turisti prichádzajú o cenné vedomosti o unikátoch, ktoré sa nikde vo svete nenachádzajú a Praha s občanmi prichádzajú o možnosť zárobku potrebných financií.
Řešení: Prague City Tourism (PCT) v spolupráci s lokálnymi komunitami pripravili špeciálnu edíciu darčekových predmetov, ktoré nesú znaky histórie Prahy. Cieľom je zvýšiť storytelling mesta a viac zaujať turistov či rezidentov. Radi by sme PCT pomohli a zvýšili efektivitu storytellingu z 2D do 3D a to najmä s použitím technológie rozšírenej reality (AR). Turista si bude môcť rozšíriť storytelling z písaného slova na priestorové zobrazenie historického miesta priamo v meste alebo doma po zakúpení merchu.
Přínos pro město: PCT vypracovalo koncepciu udržateľného cestového ruchu ako súčasť kvalitného rozvoja mesta s dôrazom na kultúrne dedičstvo: https://rb.gy/6u5xo. S našim projektom vieme pomôcť PCT s podporovaním turizmu (body S1, S2, S3, S4, S5, S7 na strane 32 v tabuľke 3), tak ako aj s podporovaním rozvoja lokálnych komunít a biznisov (S6, S8, S9). V budúcnosti vieme prostredníctvom AR aj znížiť vizuálny smog z reklám, pri spolupráci s lokálnymi predajcami. AR podporí aj plánovanú aplikáciu VISITIS od PCT.
Proveditelnost: Aj keď je kreativita neobmedzená, obmedzili sme tvorbu obsahu do troch fáz. Prvá fáza je vytvorenie obsahu pre merch (čo bude predmetom prototypu v 2. časti súťaže). Druhá fáza obsahuje tvorbu pre miesta s unikátnym domovým značením (napr. dom u Zlatého lva). Tretia fáza obsahuje kompletné 3D vymodelovanie mesta Prahy napr. v 16. storočí, čím budeme mať dostatok materiálu pre ďalšiu fázu, ktorou môže byť zobrazenie častí Prahy v 360° priamo v telefóne, napr. pri cestovaní historickou tramvajou.
V čem je řešení nové: Pokiaľ sa rozprávame o komplexnom riešení = tvorba 3D modelu historickej Prahy z napr. 16. storočia, tak doposiaľ neexistuje žiadny 3D model historickej Prahy v digitálnej podobe pre možnosť následnej práce. Jediný 3D “Langweilov“ model historickej Prahy je z 19. storočia a to v papierovej forme zavretý vo vitríne. Vytvorenie 3D obsahu a následné zobrazenie prostredníctvom imerzivných technológií (AR, VR), pomôže Prahe s ľahším prezentovaním sa u turistov ale aj u rezidentov, či žiakov škôl.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Behom prvého mesiaca v súťaži Nakopni Prahu 2023 sme sa rozhodovali, akú výzvu budeme riešiť, keďže naša prvotná idea bola komplikovaná a už predtým realizovaná niekoľko krát. Stretli sme sa s niekoľkými odborníkmi a rozhodli sa venovať téme, ktorú vieme spracovať = AR pre historickú Prahu. Stretli sme sa s odborníkmi z PCT, ktorí nám poskytli odborné konzultácie a zároveň prejavili záujem pre spoločnú spoluprácu a zlepšenie storytellingu. Vypracovali sme analýzu a fázy realizácie projektu.
Co jste měli před NakopniPrahu: S podobnými projektami už máme skúsenosti, keďže sme na Slovensku už vytvorili 3 hrady a jedno celé mesto Bardejov, ktoré ako kultúrne dedičstvo patrí pod UNESCO. Vieme pracovať s 3D, 360° obsahom tak ako aj s AR a VR. Máme skúsenosti z testovania z terénu a vieme, čo turisti preferujú. Tieto skúsenosti nám pomohli pri tvorbe plánu obsahu pre jednotlivé fázy projektu tak, aby sme zaujali PCT pre spoločnú spoluprácu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Základom bude dohodnúť sa s PCT, pre ktorý merch budeme chcieť vytvoriť AR obsah, a či spracujeme vlastnú AR aplikáciu alebo vytvoríme len AR obsah a počkáme, kým bude aplikácia VISITIS hotová, do ktorej AR obsah vnoríme. Dôležité bude aj získavanie informácií pre tvorbu obsahu, aby obsah bol fakticky presný podľa histórie, takže spolupráca s IPR a aj Archeologickým ústavom AV ČR. Tiež bude potrebné IT zázemie a financie navyše, aby sme urýchlili vývoj a otestovali MVP už túto sezónu 2023.
Jaká je finanční rozvaha řešení: V prípade výhry súťaže Nakopni Prahu, by sme vedeli vytvoriť a spustiť MVP zo zdrojov výhry súťaže (=250 000 Kč), ktoré by boli použité na ľudí a samotnú aplikáciu, či základný obsah. Práve tvorba obsahu je najdrahšou položkou. V poslednej fáze projektu = tvorba 3D modelu historického centra Prahy, to bude finančne náročné. Ale závisí aj od PCT o čo presne budú mať záujem a v akej forme a veľkosti. Popr. či obsah bude tvorený našimi dizajnérmi, alebo rezidentmi Prahy a iných grafických štúdií.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V ČR existuje niekoľko aplikácií, ktoré poskytujú turistické trasy (či už v 2D alebo aj 3D s pomocou AR), napr.: SmartGuide, Loxper, Mapamatky, Visit.More. Všetky ale disponujú jednotlivými bodmi v meste Praha. Naše riešenie cieli na vytvorení (časom) celého 3D modelu historickej Prahy. Riešenie v prvých dvoch fázach projektu je nadimenzované priamo pre spoluprácu s PCT, ktoré o konkurenčné riešenia nemá záujem a radi by si v PCT spravili storytelling samostatne pre plánovanú aplikáciu VISITIS.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky: graficky silný tím (3 grafici, ktorí vedia pripraviť 2D aj 3D grafiku a tiež animácie), 3D architektka (so zameraním na históriu a kultúrne pamiatky), FE programátor (ktorý pracuje v Unity a dokáže vytvoriť mobilné aj webové aplikácie), inovatívne znalosti od väčších AR/VR firiem a zo sveta (tím líder). Slabé stránky: BE, API, či napojenie aplikácie na server, ktoré sa ale postupom času náš programátor snaží naučiť. Ale pomoc iného programátora by sa hodila.