MAPAMÁTKY

MAPAMÁTKY

Video
Název projektu / produktu: MAPAMÁTKY
Link na projekt: http://mapamatky.cz
Team leader: Marie Zákostelecká
Výzva: č. 6: UDRŽITELNÝ TURISMUS/KULTURA - Podvýzva od Prague City Tourism (Známka udržitelnosti)
Problém: Řešíme problém přesunu života do online prostředí a úbytek zahraničních turistů v Praze. Současně s tím popularizujeme pražskou architekturu, která si zaslouží prezentaci v různých tematických souvislostech tak, aby lidi bavila a začali si všímat všední krásy kolem sebe.
Řešení: Naše řešení spočívá ve vyvinutí mobilní aplikace, která by mohla být každodenním přítelem na cestách městem. Zatím naše databáze obsahuje 5 tras, časem jich ale přidáme mnohem víc a obsáhneme tak stále více budov, které stojí za povšimnutí.
Přínos pro město: Praha v poslední době ztratila značné množství turistů, podle nás je tedy správný čas na podporu domácího cestovního ruchu. Instituce zůstávají zavřené, nezbývá než pozvat lidi do ulic a při individuálních procházkách bez jakéhokoliv shromažďování či porušování opatření jim ukázat město v jiném světle.
Proveditelnost: Náš projekt není nikterak technologicky ani logisticky náročný, limitem jsou lidské zdroje, na které je potřeba sehnat finance. Velkou výhodou pro nás je, že máme funkční webovou stránku, jejichž koncept je možné přenést do aplikace a přidat další funkce, které webová stránka mít nemůže.
V čem je řešení nové: Inovací našeho projektu je, že člověk může zažívat architektonické procházky i bez organizovaných akcí, protože má průvodce v mobilním zařízení. Chceme oslovovat veřejnost a přinášet jim alespoň malá potěšení do mnohdy chmurného života při pandemii.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během NakopniPrahu jsme definovali tým lidí, kteří na něm budou pracovat, rozdělili si role a sžili se s nimi. Společně jsme se shodli na budoucnosti projektu. Ke stávajícím 4 trasám jsme připravili jednu další a přes 10 rozpracovali.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před nakopni Prahu jsme měli vytvořený web z dob školního projektu, neměli jsme ale jasno v jeho budoucím směřování ani jsme nevěděli, jak pokračovat. Díky NakopniPrahu jsme se začali soustředit na tento projekt a posouváme ho směrem vpřed.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: V následujících 6 měsících rozšíříme naši webovou stránku o další 4 trasy a chtěli bychom intenzivně začít pracovat na vývoji aplikace. Je nutno dodat, že je potřeba mít peníze na pokrytí nákladů jako jsou třeba nahrávání audiozáznamů, vytváření a správa webových stránek. Také plánujeme web doplnit o e-shop, kde si lidé budou moct zakoupit náš merch.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Mapamátky budou financovány prodejem merche, dobrovolnými dary a příspěvky z municipalit. Výše dobrovolných darů a příspěvků z municipalit je nejistá, proto s ní není nikterak kalkulováno a neslouží k zajištění základní činnosti, pouze k zlepšení jejich kvalit a rozsahu. Odhadovaná výše provozu prvního roku je 125 000 – 150 000 Kč, částka slouží především k pokrytí nákladů na lidské zdroje spojené s vývojem a údržbou aplikace.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Mapamátky jsou inspirovány projekty z jiných měst (Brněnský architektonický manuál, Zlínský architektonický manuál atd.). V Praze přímou konkurenci nemáme.
Silné a slabé stránky týmu: Silné stránky: Jsme nadšení do projektu Veškerou agendu si obstaráváme sami Přijímáme výzvy a dále s projektem se posouváme i my samotní Nezávislost a kreativní řešení problémů Slabé stránky: Neznalost technologických možností Časové omezení – členové jsou studenti, do toho pracujeme a na projektu děláme ve volném čase Snaha být nezávislí a dělat si věci po svém Finanční zaopatření