Jakubská

Jakubská

Video
Název projektu / produktu: Let's make Jakubská green again!
Team leader: Michal Ostapjuk
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Ulice Jakubská je důležitou turistickou tepnou pro pěší ruch v centru města, bohužel je momentálně ve smutném stavu - žádná zeleň, na jedné straně jsou zdi kostelu sv. Jakuba a na druhé - úzký chodník.
Řešení: Změnou použití jedné části modré parkovací zóny a rozšířením zóny pro chodce se stromy, lavicemi a také stolečky pro restaurace a bary v této ulici město získá klidnou a zelenou ulici. Jednalo by se pouze o část ulice naproti kostelu - cca 70m. Předběžně jsme projednali tento návrh s majiteli domů v ulici a provozovateli restauraci - všichni jsou pro tuto změnu.
Přínos pro město: - sníží se hluk a emise, zlepší se celkový vzhled ulice; - stromy zlepší celkový vzhled ulice, budou dávat stín a čerstvý vzduch, nemusíme je zasazovat kvůli podzemním komunikacím - stačí dát do dřevěných (kamenných) čtverců; - výnosy pro město z pronájmu zahrádek budou vyšší než z parkování a pokut; - město může používat předzahrádky k organizaci festivalů a jiných akci; - obnovená ulice přitáhne více lidí.
Proveditelnost: Město provede změnu na vlastní náklady a unifikované a stylové celoroční zahrádky si pronajmou od města restaurace a bary v ulici.
V čem je řešení nové: Dlouhá léta v této ulici nebyli stromy, náš projekt vdechne čerstvý vzduch a život po COVID krizi.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Lépe jsme projekt pochopili a dotáhli ho do stavu win-win-win: pro městskou pokladnu, pro místní komunitu a turisty, pro podnikatele z ulice.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nápad a vizualizaci, chtěli jsme jen předzahrádku a vyrostlo to do proměny celé ulice.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Podporu na úřadech, odsouhlasení budoucího vzhledu, počtu laviček, stromu a ceny pronájmu pro podnikatele.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Existuji dvě možnosti řešení: město zrealizuje projekt a pronájme předzahrádky anebo nám pronájme část modrého pruhu a vše zrealizujeme samostatně. Předpokládané náklady - 500.000Kč, do roku by se investice vrátili.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Ne
Silné a slabé stránky týmu: Kreativita, komunikace, tah na branku. Nedostatek času na společné projednávaní nápadů.