Leafy

Leafy

Video
Název projektu / produktu: Leafy / Leafy EDU
Link na projekt: https://leafy.cz
Team leader: Tomáš Laluch
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Problém: Řešíme malé povědomí o microgreens a jejich pozitivním dopadu na zdraví lidí a životní prostředí ve městě. Náš průzkum ukázal, že povědomí o microgreens je 50/50. Chceme znalosti o této superpotravině mezi lidmi zvýšit. Pěstování vlastních microgreens řeší řadu environmentálních problémů a přispívá k čistšímu prostředí a lepšímu zdraví. Mají totiž vysoké výživové hodnoty. Jsou proto lepší než umělé vitamíny či ovoce dovezené přes půl světa. Snižují míru dopravy a znečištění vzduchu ve městě.
Řešení: V reakci na výše zmíněný problém jsme připravili informační portál a systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s názvem Leafy EDU. Vytváříme vzdělávací materiály pro školky, školy i pro zaměstnance, kteří se zaměřují na témata jako udržitelnost, ekologie, zdraví a zemědělství. Věříme, že vzdělávání je klíčem k udržitelné budoucnosti a chceme, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o tématu udržitelnosti v oblasti stravování.
Přínos pro město: Zdravé jídlo je základem zdravého životního stylu. Vedle vysoké výživové hodnoty mají microgreens další výhody. Jsou lokální, dají se pěstovat bez odpadu, bez chemie a za velmi šetrného využití vody. Vlastní microgreens znamenají pro město: zdravější a soběstačnější obyvatele, méně znečištění vzduchu a vody. Chtěli bychom, aby lidé byli zdraví a plní energie, aby mohli plně využívat svého potenciálu. Spokojení obyvatelé a čisté životní prostředí společně tvoří zdravé a prosperující město.
Proveditelnost: Jedná se o snadno implementovatelný systém. Základem bude web - Leafy EDU (microsite), workshopy pro školky, školy i zaměstnance ve firmách. Stavíme na osobních kontaktech s komunitami. Máme za sebou dva roky vývoje vlastních pěstebních metod a materiálů. Navrhli jsme pilotní verzi vzdělávacího webu a produkujeme další vzdělávací materiály. A protože v Leafy už máme první zákazníky, víme, že obliba microgreens roste. Pěstební zařízení snadno vyrobíme i v chráněných dílnách.
V čem je řešení nové: V Leafy máme vlastní inovativní postupy pěstování microgreens. Spojujeme zemědělství s 3D technologiemi tisku pěstebních médií, které jsme sami vyvinuli. To vše s důrazem na udržitelnost a bezodpadové hospodářství. Jedná se o zcela unikátní systém. Máme hluboké znalosti o microgreens a jejich pozitivním vlivu na lidské zdraví. Navíc přinášíme zkušenosti se šetrným způsobem jejich pěstování. Naše znalosti bychom rádi předávali dál, aby i ostatní mohli žít zdravější a soběstačnější život.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): 1. Domluvili jsme pořádání workshopů se zástupci Městské knihovny, proběhla akce na pobočce v Korunní. 2. Navázali jsme spolupráci se StartupJobs. Zúčastnili se StartupJobs snídaně s jejich klienty, představili zde náš projekt a připravili ochutnávku microgreens. 3. Vytvořili jsme prototyp webu https://leafy.cz/edu a pracovní listy pro děti. 4. Oslovili první školku, kam jedeme v květnu. 5. Vytvořili video, kde se dozvíte, proč je Leafy EDU správným partnerem na cestě k lepší a zdravější Praze.
Co jste měli před NakopniPrahu: Leafy bez Leafy EDU. Motivovali jste nás k tomu, co nám chybělo k naplnění našich cílů dělat věci pro lidi. Jsme microfarma na microgreens. Zabýváme se pěstováním inovativním způsobem - šetrně, bez odpadu, chemie a znečištění. Využíváme vlastní pěstební metody a materiály. Jsme v inkubátoru PointOne v 1. kole Akcelerace. Máme za sebou 2 kola Inkubace v roce 2022. Hledáme nové možnosti, jak dělat lidi soběstačnější s ohledem na udržitelný sdílený obchodní model, jež je prospěšný pro město.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Více rozvinout web (microsite) Leafy EDU na plnohodnotnou úroveň, vč. obsahu. Připravit kompletní grafické zpracování pracovních listů pro školky, školy i dospělé. Hledat partnery, kteří podpoří Leafy EDU finančně a pokryjí veškeré náklady na workshopy a přípravy. Oslovovat kontakty a realizovat workshopy.
Jaká je finanční rozvaha řešení: 275,000,- Celkové náklady na rok provozování Leady EDU 85,000,- Grafická příprava a tisk pracovních listů + doprovodného materiálu (grafik, korektura, tisk, doprava) 60,000,- Microsite Leafy EDU od návrhu po realizaci 130,000,- 3-4 workshopy měsíčně, tj. 32 výjezdů/rok, 2 lidi/3h, doprava. (4000,- průměrná cena jednoho workshopu) Tímto by se otevřel prostor pro nové lidi v týmu. Nám by to dalo možnost soustředit se na hledání partnerů, kteří budou Leafy EDU podporovat.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Konkurence je i běžný workshop o jídle, zemědělství nebo odpadech. Lišíme se obsahem z vlastních zdrojů, vlastními invencemi v celém obchodním procesu a specifickým know-how. Učíme lidi: zdravě jíst + pěstovat doma + pěstovat bez odpadu + použít 3D tiskárnu k výrobě potraviny + nové pěstební postupy (hydroponie) = balíček, který málokdo nabídne v tomto rozsahu kompletně.
Silné a slabé stránky týmu: Silní jsme v invencích a vyjednávání. Díky spojení jídla a technologií je snadnější tématem zaujmout. Máme vlastní know-how a z toho těžíme. Spojení s Point One nás posiluje v mnoha aspektech startupových úskalí. Slabé stránky najdeme hlavně v tom, že jsme na vše sami. Některé věci nejsou dotažené, jak bychom si představovali. Potřebujeme se více soustředit na prodej, abychom měli lepší finanční základ. Chceme oslovit další komunity.