Aignos

Aignos

Video
Název projektu / produktu: Kreativní AI ve výuce
Link na projekt: http://www.aignos.cz/
Team leader: Martin Richter
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Problém: Umělá inteligence je všude kolem nás. Setkáváme se s ní denně, a často si to ani neuvědomujeme. A jako každá nová technologie, také AI přináší svá pozitiva i negativa. Právě negativy jsou nejvíce ohrožení dnešní žáci a studenti. Nejen, že se s těmito obsahy potkávají stále častěji v mediálním prostoru, ale tyto technologie navíc v budoucnu zásadně změní pracovní trh.
Řešení: Vyvíjíme aplikaci, která mladým lidem pomůže zorientovat se v tématu umělé inteligence. Ukáže principy jejího fungování a představí, jak ji mohou sami aktivně využívat. Program vychází z metodiky MIT a je doplněn výukovými materiály i praktickými aktivitami jako je rozpoznávání obrazu, nebo generování originálních textů pomocí technologie THEAITRE.
Přínos pro město: Náš projekt koresponduje s Národní strategií pro umělou inteligenci. Ta akcentuje potřebu aktualizovat rámcové vzdělávací programy a zavést vhodné výukové prvky AI na středních i základních školách. Čím dříve se žáci s AI seznámí, tím dříve mohou začít budovat své vlastní projekty. Sami tak pomohou měnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.
Proveditelnost: Výuková aplikace i metodika doprovodných materiálů je ve fázi prototypu. Po vytvoření aplikace a finalizaci materiálů je program možné vyzkoušet v pilotní verzi na předem vybraným střeních a základních školách. Kompletní výukový materiál bude k dispozici i dalším školám, které o něj projeví zájem.
V čem je řešení nové: Výukový program žákům a studentům poskytne základní přehled v technikách a možnostech kreativní AI. Výukové moduly budou také doplněny praktickými cvičeními na rozvoj kritického myšlení nebo generování originálních textů. Dochází tak k využití již realizovaných českých AI projektů.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během NakopniPrahu jsme vytvořili vizuální identitu, webové stránky a prototyp aplikace: https://xd.adobe.com/view/56d69861-7e5f-4b6c-a94b-46f8840e503b-0385/ Projekt jsme také konzultovali s radním hlavního města Prahy pro oblast školství Vítem Šimralem a spolutvůrcem projektu THEAITRE Tomášem Studeníkem.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu jsme měli myšlenku projektu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: V následujících 6 měsících budeme připravovat konkrétní výukové moduly a s nimi spojené doprovodné materiály. Současně bude probíhat vývoj webové aplikace. Přípravu materiálů zvládneme vlastními silami, ale vývoj aplikace je nutné zajistit pomocí dodavatele. Nutná je také komunikace s vybranými školami, které se zapojí do pilotního programu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: K financování projektu bude potřeba využít externí zdroje jako jsou granty a projektové výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu nebo EU (v minulém roce například výzva Umělá inteligence pro bezpečnější společnost). Rozpočet na vývoj webové aplikace a doprovodných materiálů se bude pohybovat okolo 450 000 Kč. Podpora hlavního města Prahy by spočívala především v komunikaci se školami a proškolením pedagogů.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Nedávno spuštěný kurz Elements of AI, Prg.AI - Minor a Machine Learning college. Oproti konkurenci se náš projekt zaměřuje na výuku umělé inteligence na základních a středních školách a na podporu "měkkých" dovednosti jako jsou kreativita, kritické myšlení a mediální zdatnost.
Silné a slabé stránky týmu: Rádi tvoříme projekty se sociálním přesahem. I když jsme studenti, máme za sebou například skill sharingový projekt startujeme.online či dobrovolnickou platformu Chomutov pomáhá. Jsme široce rozkročeni od psychologie, přes nová média až k designu a marketingu. V týmu nám však chybí technický leader.