Zasaď život

Zasaď život

Video
Název projektu / produktu: Zelený podnik
Link na projekt: https://www.zasadzivot.cz
Team leader: Olga Pexídrová
Výzva: č.1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problém: Zasaď život se soustředí na datovou analýzu uhlíkové stopy pro jednotlivce i společnosti a její následovné snížení či vyrovnání přes výsadbu stromů. Pod záštitou Zasaď život se chceme s projektem Zelený podnik soustředit na pražské živnostníky a jejich udržitelnost, a to jmenovitě na jejich uhlíkovou stopu. Díky datové analýze podniku jsme schopni určit uhlíkovou stopu podniku a pomoci mu ji optimalizovat. Projekt zároveň informuje a zapojuje širokou veřejnost do budování udržitelné Prahy.
Řešení: Budujeme společně zelenou Prahu. Analýza uhlíkové stopy živnostníků nabízí náhled do jejich spotřeby a následovná konzultace nabízí i řešení ke snížení stopy. Jakýkoliv nadbytek se poté dá řešit přes lokální výsadbu stromů (spolupracujeme s lesy ve Středočeském kraji) či podporou jiných projektů eliminujících CO2e. Živnostníci si mohou založit profil v naší databázi, která je veřejně přístupná. Zákazník pak sleduje, které podniky jsou uhlíkově neutrální a rozhodnout se je tak podpořit.
Přínos pro město: Přímým dopadem projektu je snižování uhlíkové stopy pražských živnostníků. Díky našim dostupným službám očekáváme zájem ze strany živnostníků, pro které je jinak řešení uhlíkové stopy náročné. Nepřímým dopadem je zvyšování informovanosti o uhlíkové stopě mezi občany. Platforma umožní sledování zelených podniků a vysvětlí, proč je důležité je podpořit (např. kvalita dodavatelů, spokojenost zaměstnanců, uhlíková stopa, př: bit.ly/3uD0EYr ). Dlouhodobě doufáme ve změnu spotřebitelského chování.
Proveditelnost: V NakopniPrahu bychom Zelený podnik rádi nastartovali. K jeho proveditelnosti máme v tuto chvíli základní know-how a spoustu chuti do práce. Potřebujeme získat první živnostníky, kteří by se rádi do projektu přidali a transformovali svůj business. Dále je potřeba vytvořit webovou aplikaci, která bude veřejně dostupná pro Pražany. Díky jednoduché škálovatelnosti projektu je možné do budoucnosti počítat s expanzí do jiných měst, které by měli zájem snižovat svou uhlíkovou stopu.
V čem je řešení nové: Zelený podnik je inovativní ve svém přístupu ke snižování uhlíkové stopy. K tomu, abychom měli uhlíkově neutrální město je potřeba aby se na transformaci podílely všechny strany. Právě propojením živnostníků a jejich potenciálních zákazníků měníme přístup k udržitelnosti a dáváme tak možnost každému se podílet na změně - ať už z pohledu podniku či spotřebitele. Vytváříme tak udržitelnou komunitu, které na budoucnosti Prahy záleží a bojuje tak za zelenější zítřky přímo i nepřímo.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během NakopniPrahu jsme se zatím soustředili převážně na hledání partnerů. Podniky mohou svou uhlíkovou stopu snížit přes sázení stromů. Právě proto jsme navázali spolupráci s Městské Lesy Příbram a snažíme se vyjednat spolupráci i s Lesy Hl. M. Prahy. Dále se snažíme uzavřít spolupráci se satelitními službami - rádi bychom aby se vysazené stromy daly sledovat v reálném čase přes webovou aplikaci. Svůj nápad jsme prezentovali dvěma podnikům, které mají zájem do projektu s námi vstoupit.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před NakopniPrahu projekt Zelený podnik vůbec neexistoval. Fungovali jsme jako projekt Zasaď život a snažili se řešit uhlíkovou stopu velkých organizací a jednotlivců díky našim znalostem. Jako nová firma stále hledáme náš směr a snažíme se rozvíjet naší původní myšlenku, což je snižování uhlíkové stopy a bojování proti odlesňování v Čechách. Do NakopniPrahu přicházíme s novým nápadem, kterým se snažíme řešit globální problém na lokální úrovni a vytvořit tak uhlíkově neutrální Prahu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Kromě již zmiňovaných živnostníků potřebujeme k realizaci další partnerství, která by nám pomohla na naší cestě. Jsou to převážně partnerství, která by nám pomohla mít co největší dosah (např. Hospodářská komora hlavního města Prahy). Potřebujeme finance k zrealizování webové aplikace a šikovné webové designery, co by nám pomohli s brand identitou (popřípadě s marketingem). Dále potřebujeme právní podporu, jelikož budeme pracovat s citlivými údaji živnostníků.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Při přípravě našeho řešení jsme kladli důraz na lehkou škálovatelnost nákladů se zájmem o projekt. Hlavní výdaje v prvním roce budou převážně na vývoj a implementaci webového rozhrání a napojení API našich partnerů. Celková potřebná investice do MVP bude cca. 60 tisíc korun. Po spuštění by projekt měl fungovat na formě bootstrap. Výnos bude generován z auditu uhlíkové stopy a z prodeje sazeniček pro zalesňování v Praze a okolí. Break-even na první rok máme spočítaný na 20 aktivních zákazníků.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: V současné době neexistuje podobný projekt ani na mezinárodní rovině. Nicméně, nepřímým konkurentem mohou být firmy, které nabízejí analýzu uhlíkové stopy. Další nepřímá konkurence mohou být projekty, které snižují uhlíkovou stopu. Bohužel jsou tyto služby často velice drahé, neefektivní a podniky na ně nemají prostředky. Zelený podnik je v tuto chvíli unikátním dostupným projektem, který spojuje stejně smýšlející obyvatele, podniky a podněcuje udržitelné chování, kterému může přispět každý.
Silné a slabé stránky týmu: Mezi naše silné stránky určitě patří znalosti z různých sfér (project management, finance, datová analýza, lesnictví), díky kterým jsme schopni fungovat a rozvíjet se. Dále je to časová flexibilita, nadšení pro udržitelnost, spolehlivost, důvěra a to, že jsme všichni dobří přátelé. Naopak mezi naše slabší stránky se dá zařadit fakt, že jsme rozházeni po celé Evropě a scházíme se převážně online. Občas se setkáme s tím, že náš věk je považován za nevýhodu - my to tak ale nevnímáme!