Tým Databáze jídel

Tým Databáze jídel

Video
Název projektu / produktu: Databáze jídel
Team leader: Ondřej Pipek
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Potravinový odpad ve školních jídelnách, málo informací při výběru jídla z pohledu strávníka (neví, jestli mu bude chutnat "maso pěti barev"), neefektivní a složitý proces sestavování jídelníčku z pohledu kuchařek, zvětšení pestrosti jídel v ŠJ. Chceme také zlepšit vzájemné vztahy mezi kuchařkami a strávníky a dát žákům možnost aktivně se podílet na tom co se v jejich okolí děje - což je v dnešní době obzvlášť důležité.
Řešení: Vyvinuli jsme web, na který kuchařky nahrávají fotky jídel, které se spojují s názvy jídel z jídelníčku a vytváří se databáze. Strávníci jídla hodnotí a komentují. Tím dávají zpětnou vazbu kuchařkám a informace dalším strávníkům. Zásadním mezičlánkem je “menumaker” - program na tvorbu jídelníčku, který kuchařkám navrhne jídelníček dle spotřebního koše, kterým se musejí řídit. Náš program jídelníček navrhne z jídel, které už vařily a navrhne doplnění jídly s dobrým hodnocením z jiných jídelen.
Přínos pro město: Jednoduše ušetříme kuchařkám spoustu práce a nervů, Praze mimo jiné spoustu zbytečného potravinového odpadu, zlepšíme spokojenost žáků, zefektivníme práci kuchařek a žákům škol dáme možnost si na základě lepších informací vybrat, co jim bude více chutnat, a šanci aktivně se podílet na světě kolem sebe, přičemž začnou vnímat kuchařky, ne jako někoho za zdí, ale za reálné, sobě rovné lidi.
Proveditelnost: Již několikátým měsícem běží na našem bývalém gymnáziu betaverze umožňující hodnocení jídel. Pro vytvoření části s tvorbou jídelníčků a propagaci celého projektu potřebujeme finance a případný mentoring. Jinak nejsme nijak limitovaní a můžeme takřka okamžitě rozšířit do škol stávající verzi a začít pracovat na nadstavbě.
V čem je řešení nové: Při rešerši jsme nenašli jídelnu, kde by fungovalo podobné hodnocení jídel studenty (s vyjímkou VŠ menz). Velkou přidanou hodnotou jsou fotky jídel, některé jídelny je vystavují na svých webech, ale je jich málo a jídla se tam vyhledávají špatně. Kuchařky nyní sestavují jídelníčky na papíře, a zde přichází naše hlavní inovace - “menumaker”, na základě kritérií které může vyhodnotit lépe počítač než lidský mozek jim program navrhne jídelníček na další období.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Provedli jsme podrobnou rešerši, analýzu trhu a absolvovali jsme několik přínosných hloubkových rozhovorů s kuchařkami. Na jejich základě jsme udělali několik drobných vylepšení původní verze webu a hlavně vymysleli koncept a funkce programu s prozatímním názvem “menumaker”, který pomáhá kuchařkám dodržovat normu spotřebního koše díky automatickému generování jídelníčku. Natočili jsme také poutavé video, které poslouží k další propagaci projektu. http://databazejidel.gypce.cz/
Co jste měli před NakopniPrahu: Funkční prototyp databáze jídel (webovou stránku) na našem bývalém gymnáziu se stovkami unikátních jídel a jejich fotkami, s možností jídla hodnotit.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Propojení se základními a středními školami v Praze, případně finanční podporu pro vývoj části na generování jídelníčku a propagaci celého projektu.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Projekt díky nám studentům a vlídným kuchařkám, později i díky plánované spolupráci se Studentskými parlamenty jednotlivých škol, je finančně velice nenáročný. V budoucnu budeme řešit doménu a hosting, marketingovou komunikaci což se pohybuje v opravdu malých částkách. Je nám ale jasné, že pro udržení projektu bude do budoucna nutné platit správce, programátory a další osoby, kterými jsme zatím my sami. Odhadem bychom se první rok i s vývojem “menumakeru” měli pohodlně vejít do 200 000 Kč.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Nenašli jsme konkurenci, která by zmíněné problémy řešila. Existují různé platformy pro volení jídel (např. Strava, iCanteen, E-Jídelníček), ale ty neumožňují přidávání fotek jídel, jejich hodnocení, nebo generování jídelníčků. Víme že existuje placená databáze receptů od VIS Plzeň, ale ta jich má omezený počet, neobsahuje fotky a řeší jenom malou část toho co náš projekt. Jiné projekty ohledně plýtvání jídla v jídelnách se zaměřují hlavně na ZŠ a naše řešení je mnohem více komplexnější.
Silné a slabé stránky týmu: V týmu jsme tři studenti z různých oborů - IT, Management a Geografie, takže vývoj jsme schopni z velké části utáhnout sami. Konkrétně umíme tvořit kvalitní obsah sloužící k propagaci, naprogramovat téměř vše co se projektu týká. Víme jak to chodí ve studentských parlamentech a jak s nimi komunikovat, a v neposlední řadě spolupracujeme s velice vstřícnými kuchařkami a máme tak kde testovat. Největší slabinou je čas, kterého nemá nikdo z nás nazbyt.