Collboard

Collboard

Video
Název projektu / produktu: Collboard.com
Link na projekt: http://collboard.com/
Team leader: Pavol Hejný
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Problém: Náhrada fyzické tabule a společného pracovního prostoru v průběhu online a hybridní výuky.
Řešení: Collboard.com – virtuální tabule pro školy (zatím zejména pro základní školy). Je určena pro online výuku a také hybridní výuku, kdy je třída rozdělena na více částí ať už ve škole nebo doma. Primárně se zaměřujeme na absolutní jednoduchost a hravost – učitelovi stačí přijít na web, může vložit materiály, kreslí a posílá odkaz žákům, žádná složitá menu, registrace a podobné zbytečné technikálie.
Přínos pro město: Poskytnutí opravdu opravdu jednoduché tabule pro virtuální výuku, kterou mohu začít používat hned jakmile potřebují, bez všech zbytečných složitostí kolem. K tomu můžeme velmi pružně přidávat vylepšení a speciální funkce pro školy v Praze, případně pro konkrétní školu na míru.
Proveditelnost: Naše tabule běží už rok – spustili jsme jí velmi brzy po vypuknutí celé téhle situace. Největší překážka z hlediska proveditelnosti pro nás je, jak takovou věc technicky škálovat pro hodně uživatelů ve špičkách.
V čem je řešení nové: Extrémní jednoduchost a vysoká modularita funkcí – v jistém smyslu nebudujeme jednu aplikaci pro jeden účel jakými jsou například Jamboard od Googlu, ale „operační systém“ na sdílení čehokoliv a možnost tento obsah mezi sebou komunikovat. Obzvlášť možnost interakcí mezi prvky z různých předmětů považujeme za klíčovou pro nástroj výuky 21. století.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): V průběhu Nakopni Prahu jsme celou tabuli velmi zásadně vylepšili a udělali mnohem robustnější, hlavně z hlediska modularity a spolehlivosti. Většinu práce máme v jednom pull requestu: https://github.com/HeduApp/collboard/pull/468/files (rádi poskytneme přístup konkrétním GitHub uživatelům) https://collboard.com/
Co jste měli před NakopniPrahu: Jak jsme psali v předchozí odpovědi, Collboard jsme měli už dávno před soutěží Nakopni Prahu. V průběhu soutěže jsme jej zásadně vylepšili.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Celé řešení bychom rádi posunuli do doby po covidu – nejdříve hybridní výuky a potom i výuky v klasických třídách na interaktivních tabulích. S běžnou výukou už určité zkušenosti máme, protože náš tým vyšel z platformy, která se zabývá digitalizací elektronických učebnic
Jaká je finanční rozvaha řešení: Potřebovali bychom prostředky pro vývoj, hlavně vývoj dalších funkcí a modulů a také na technické pokrytí stále rostoucí poptávky. V současné době to celé financujeme z vlastních kapes.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Ano máme, mnoho velkých hráčů má svoji tabuli za integrovanou do svých nástrojů a ekosystémů – Google Microsoft, ZOOM a potom existuje několik dalších samostatných virtuálních tabulí. Bohužel pro všechny tyhle hráče je tabule pouhá doplňková funkce, my si myslíme, že si taková věc zaslouží samostatné řešení.
Silné a slabé stránky týmu: Silné: + Frontend + Návrh jednoduchého systému + Dlouholeté zkušenosti s vývojem nástrojů pro výuku + Poměrně dobře propracovaná strategie, jak nástroj udělat velmi univerzální Slabé: - Backend - Malá velikost týmu - Potřebovali bychom najít nějaký stabilní způsob financování