CogniProp Edu

CogniProp Edu

Video
Název projektu / produktu: CogniProp Edu
Link na projekt: https://cogniprop.com
Team leader: Michal Roth
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Děti od druhého stupně výše se neučí nejaktuálnějším digitálním dovednostem - např. praktické využití umělé inteligence nebo pracování s velkými daty. Detailněji: Nedostatečné využívání moderních technologií ve výuce Nedostatek praktických zkušeností Omezený přístup ke vzdělávání Nedostatečné informace a příprava pro studenty na praktické využití znalostí v reálném světě, například v oblasti digitálních technologií Nad rámec - školy nemají optimalizované náklady na údržbu a provoz budov škol
Řešení: Webová platforma pro studenty od 11 do 19 let, která studenty provede během půl roku poznáním základů AI, strojového učení, zpracování dat a digitálních dvojčat. S pomocí učitele se studenti přidají na platformu, kde je pro ně kurz během kterého vytvoří na této platformě digitální dvojče svojí školy. Tím že sami uvedou data, dále se napojí na externí zdroje dat a instalují senzory po škole. Dále natrénují model umělé inteligence, a ta pomůže s predikcí údržby a optimalizací nákladů na provoz.
Přínos pro město: Zlepšení kvality vzdělávání a přípravy budoucích generací na digitální věk Podpora rozvoje inovativního a kreativního myšlení u žáků a studentů, což může přinést nové nápady a řešení do města Zlepšení kvality pracovní síly, což může přispět k hospodářskému růstu města a regionu Úspora nákladů na provoz a údržbu budov škol, pokud škola využije dat, které platforma vygeneruje Projekt také přispívá k podpoře ESG cílů - jmenovitě enviromentálnímu, sociálnímu a správnímu
Proveditelnost: tým má zkušenosti s vývojem podobných projektů a disponuje potřebnými odbornými znalostmi a dovednostmi v oblasti projektového managementu, technologií a neziskového sektoru finanční rozvaha projektu je nastavená tak, aby dostupné zdroje plně pokryli vznik platformy a na následné financování má tým připraven také plán plán na realizaci je připraven a všechny informace nutné k realizaci máme
V čem je řešení nové: přináší studentům teoretické i praktické vzdělání v oblasti umělé inteligence, strojového učení, digitálních dvojčat a zpracování dat mj., a to imersivně a interaktivně k výuce využívá data z jejich vlastních škol (ručně zadaná i senzorická), data z datové platformy Golemio a z dalších zdrojů platforma slouží nejen k rozšíření znalostí studentů, ale i k reálné optimalizaci nákladů na provoz a údržbu škol. spojuje akademickou oblast s praxí a umožňuje studentům získat praktické zkušenosti
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Za pomoci mentorů a zájemců jsme předefinovali projekt tak, aby měl co největší přínos Otestovali jsme zájem na trhu a navázali partnerství pro pilot se SSPŠ Otevřeli jsme diskuzi o spolupráci s ČVUT Definovali parametry projektu, business plán, korporátní identitu, vytvořili architekturu a design platformy, vytvořili osnovy učebních materiálů, připravili prototyp produktu Jinými slovy - do posledního detailu jsme definovali projekt a nyní se můžeme pustit rovnou do realizace.
Co jste měli před NakopniPrahu: Měli jsme pouze název a trošku jiný nápad. Iterováním s mentory, partnery a po průzkumu zájmu na trhu, jsme změnili definici projektu tak, aby odpovídal poptávce a (kde to mělo smysl) reflektoval doporučení.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Naše primární potřeba jsou finance - máme připravené kapacity lidských zdrojů, plán realizace a prvního zájemce z řad škol. Při získání maximální možné částky budeme moci na projektu okamžitě pracovat a během půl roku dodat hotový projekt, který se začne učit na první škole. Plus bude celý projekt po vyhotovení k dispozici neomezenému počtu dalších škol jak v Praze tak v celé ČR. Jen v rámci Prahy může po 6 měs. projekt hned využít cca 500 škol v Praze a 120.000 žáků (studenti od 11 let).
Jaká je finanční rozvaha řešení: V příštích šesti měs. pracujeme s částkou 200.000 Kč plus 50.000 Kč v lidských zdrojích. 200.000 Kč plánujeme rozdělit takto: 90.000 Kč na SW vývoj 40.000 Kč na kurikulum programu 30.000 Kč na HW 30.000 Kč na provozní náklady 10.000 Kč na software licence 50.000 Kč v lidských zdrojích využijeme na založení organizace, smluvní a licenční podmínky apod. Bezplatně členové týmu dodají práci 540h SW vývoje a 90h proj. managementu za těchto 6 měsíců.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Na současném trhu nevidíme konkurenci, ale projekty, které případně vhodně doplňují další znalosti studentů v digitálních dovednostech. Přímo projekt, který by obsahoval kurikulum, učební materiály a připravený portál vč. umělé inteligence k natrénování, vedl studenty krok za krokem a dodal jim nejen digitální dovednosti, ale i byl přínosem pro rozpočet školy, na trhu vůbec neexistuje.
Silné a slabé stránky týmu: Silné Tým je silný ve vývoji softwaru a v neziskovém sektoru Lead má zkušenosti jako CTO pro Škoda Auto, DHL, nyní je CTO aplikace MůjAlbert s 1,5mil uživatelů Lead má zkušenosti z vlastního dlouhodobého projektu pro předávání digitálních dovedností dětem z dětských domovů a působí jako lektor IT kroužků. Ostatní členové týmu jsou silní vývojáři. Slabé Omezené zdroje, kapacita týmu Omezená síť kontaktů ve vzdělávacích institucích Mitigace - získali jsme již silné partnery a další hledáme.