Lostik

Lostik

Video
Název projektu / produktu: Chytrá klíčenka
Team leader: Martin Prachař
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Řešíme rovnou 2 problémy dnešního moderního světa. Prvním problémem je ztráta klíčů a jejich následné obtížné hledání. I když teďka to funguje tak, že se klíče nafotí do FB skupiny města a hledá se jejich majitel. Nebo se odevzdají na úřad, ovšem zde majiteli nedostane informace, kde jeho klíče jsou. Dále elektronické řešení seniorské obálky (I.C.E). Teď seniorská obálka zůstává doma na lednici. Pokud se něco stane venku, člen IZS nemá šanci pacienta identifikovat a poskytnout mu nejlepší péči.
Řešení: Chytrá klíčenka s NFC čipem, která obsahuje pouze unikátní ID, které je poté spojeno v různých databázích (Lostik na ztrátu nebo zdravotních na I.C.E). Pokud někdo nalezne klíče, donese je na úřad, kde bude LostBox, kam přiloží Lostik a následně se pošle informace majitel klíčů, kde se jeho klíče nachází a kde si je může vyzvednout. Nálezce vloží předmět do boxu a ten se uzamkne. Pro I.C.E načte člen IZS klíčenku a propojí ho to s databází, kde uvidí informace o pacientu (léky, nemoci, kontakt)
Přínos pro město: Město bude více nápomocné, moderní a bezpečné. Jelikož lidé si budou navzájem pomáhat a utvoří tak lepší komunitu. Senioři a i lidé s nemocemi se budou cítit bezpečně, jelikož budou vědět, že pokud se jim něco stane, tak o ně bude dobře postaráno a všechny důležité informace budou lékaři vědět. Přínos je to i pro kulturu, jelikož myšlenka je taková, že nálezce klíčů dostane odměnu v podobě lístku na fotbal, do zoo, slevu do restaurace.
Proveditelnost: Náš prototyp softwaru a konstrukce LostBoxu funguje, klíčenky si zatím tiskneme na vlastní 3D tiskárně a celkový koncept řešení problému co se týče ztráty věcí (klíčů a ostatních předmětů) je proveditelný. Problém nastává s elektronickou seniorskou obálkou, kdy tento „projekt“ je na dlouho, jelikož zde vstupuje spousty zákonů a překážek.
V čem je řešení nové: Řešení je nové v tom, že řešíme 2 problémy současně a zabezpečeně. To znamená že od konkurence nemáme citlivá data nahrána přímo na čipu od samotných zákazníků, ale odkazujeme pouze pomocí unikátního ID do určitých databází. To znamená v případě I.C.E, že data jsou revidovány doktory a dají se skutečně využít. Navíc jsou zabezpečená tak, že je vidí pouze IZS a nikdo jiný. Na ztrátu věcí je řešení nové v tom, že využíváme náš LostBox, který vyřeší všechno hledání za Vás.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Začali přemýšlet o celkovém business modelu. Během NakopniPrahu jsme vyřešili bug v LostBoxu, který způsoboval při dlouhé neaktivitě zamknutí a vypnutí LostBoxu, který se pak musel řešit tvrdým restartem. Během NakopniPrahu nás kontaktovala charita, která si vyžádala udělat z LostBoxů boxy na výdej jídla bezdomovcům, aby nechodili prosit do budov úřadů o jídlo. Celkově jsme přehodnotili to, jak docílit propojení databází s klíčenkou, aby se dala využívat ve všech databázích.
Co jste měli před NakopniPrahu: Myšlenku, která získala spousty ocenění jako nejlepší sociální inovace na světě studentských firem. Poté jsme měli základní strukturu LostBoxu co se týče designu a softwaru a prostor pro zlepšení všeho. Dále jsme měli na elektronickou I.C.E zpětnou vazbu a doporučení od Adama Vojtěcha, jak a kam tento projekt směřovat, aby bylo možné ho úspěšně rozjet.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Nyní potřebujeme rozšířit povědomí o této možnosti řešení ztráty věcí a poté i elektronické I.C.E. Důležité je pro nás získat podporu na implementaci a následnou údržbu LostBoxů na městské úřady. Dále získat obrovskou marketingovou podporu od Prahy. Poté získat partnery, které budou chtít odměnit poctivé nálezce. Poté co se projekt rozšíří, tak řešit s pomocí Prahy možnost elektronické I.C.E, jelikož bez pomoci „zvučného jména“ s námi nikdo tento projekt nebude chtít řešit.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Finanční plán je takový, že pronajímáme za měsíční poplatek městu naše LostBoxy. Z těchto peněz jde 90% na opravy, odesílání SMS a vývoj. Počítáme s tím, že elektřina a internet se napojí na úřad. Poté příjmy z prodeje samotných klíčenek přes distributorské kanály. K prvnímu roku provozu potřebujeme smlouvu o spolupráci na implementaci LostBoxů na úřady, aby se daly vůbec LostBoxy vyrobit. Celková cena roku provozu závisí na počtu LostBoxů na úřadech a počtu poslaných SMS.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Mezi konkurence na ztrátu klíči patří různé Bluetooth indikátory, které ovšem musí být spárovány s mobilem a jsou omezeni výdrží baterie. Pokud se člověk vzdálí z dosahu BL, tak indikátor nefunguje. Na elektronickou I.C.E existuje UrgentID, která zapisuje data přímo na čip, takže si je tam pacient zadává sám, je omezen kapacitou cca. 140 znaků a údaje si může načíst a přečíst kdokoliv. Poté různé kovové náramky/známky, kde jsou napsány zdravotní údaje. Ale obě varianty jsou dražší než my.
Silné a slabé stránky týmu: Silné – mladí ambiciózní lidé, kteří chtějí řešit problémy moderně. Mezi naše plus patří, že se s Honzou známe už 5 let a víme co každý z nás dokáže. Dále to, že máme oba na daný svět odlišný pohled a snažíme se ho zlepšit k lepšímu. Slabé – nikdo nás nebere vážně, jelikož při řešení elektronické I.C.E je pro spousty lidí nepředstavitelné, že tento problém řeší dva středoškoláci. Momentálně veliká vzdálenost mezi námi, jelikož už nejsme spolužáci na střední.