Waste Digital

Waste Digital

Video
Název projektu / produktu: Oculus Bee
Team leader: Kryštof Novák
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Města mají málo informací o tom, co se v nich děje. Díky tomu je spousta služeb nastavena paušálně, což ale mnohdy neodráží jejich nevyzpytatelně-dynamickou realitu. Jedním z příkladů je znečištění odpadových stanovišť v Praze. Kontrolu a úklid stanovišť mají na starosti úklidové firmy, které je objíždějí v pevně stanovených intervalech. Takový systém je neefektivní, protože úklidové auto s posádkou slepě jezdí po Praze, což stojí čas, peníze a produkuje zbytečné emise.
Řešení: Ve Waste Digital vyvíjíme kompaktní, bateriově napájený IoT senzor s optickým snímačem využívající umělou inteligenci, která je schopna vyhodnotit a skrze aplikaci reportovat, co se ve sledované oblasti děje. AI je upravitelná na různé scénáře a lze ji jednoduše aplikovat např. na vyhodnocení čistoty stanovišť. Instalací senzorů na lampy, či dopravní značky získá město přehled o znečištění stanovišť a může efektivně plánovat úklid, ušetřit peníze a zlepšit život Pražanům.
Přínos pro město: Naše řešení přináší městu možnost efektivně plánovat trasy pro úklidová vozidla, čímž se sníží počet najetých kilometrů a pracovní čas úklidové posádky. Toto vše vede ke snížení nákladů na úklid. Další aspekt je ekologicko-zdravotní. Méně naježděných kilometrů znamená méně vyprodukovaných CO2, hlukových a prachových emisí. Ve výsledku bude úklid efektivnější, Praha čistější a Pražané spokojenější.
Proveditelnost: Senzor Oculus Bee úspěšně prošel fází Proof of Concept a momentálně je ve fázi prototypování. Pilotní série desítek až stovek senzorů je naplánovaná do konce 2Q 2023. Náš vývojový tým se skládá ze softwarového, embedded a datového inženýra, a je technicky soběstačný ve vývoji tohoto produktu. Senzor anonymizuje optické vstupy dle normy ISO/IEC 20889:2018, a tudíž i z legislativního hlediska by vše mělo být bez problému aplikovatelné.
V čem je řešení nové: Plánování úklidových tras na základě aktuálních dat je inovativní způsob řízení úklidu. Samotný senzor je State-of-the-art AIoT technologie, která se právě dostává z výzkumu do praxe. Zařízení disponuje několikaletým provozem na baterii, kompaktní velikostí a speciálním modelem AI, který je uzpůsoben pro běh na low-power zařízeních. Tyto parametry jsou v oblasti sbírání vizuálních dat innovativní a donedávna nebyly možné. V kombinaci s cenou to dělá z Oculus Bee zcela nový a unikátní produkt.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během soutěže NakopniPrahu jsme se zaměřili na dokončení fáze proof of concept a vývoj prvotního hardwaru, který je nyní ve výrobě. Zároveň byla zahájena fáze návrhu veškerého softwaru.
Co jste měli před NakopniPrahu: Rozpracovaný Proof of Concept a náš tým zkušenosti s vývojem IoT zařízení.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Pro dokončení vývoje firmwaru je nutné provést beta testování pomocí instalace několika desítek senzorů. Tímto krokem zajistíme vysokou spolehlivost a funkčnost senzoru. Kromě finanční podpory je pro tento krok potřebné zajištění vhodných lokalit pro instalaci senzorů a výpomoc s dodržením legislativy.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Finanční náklad na výrobu a nasazení desítek senzorů, což je posledním krokem pro dokončení vývoje, bude čtvrtmilion až půlmilionu korun. Ideálním zdrojem financí by byla zakázka pilotního projektu. Po zavedení do provozu je systém zcela autonomní a náklady na provoz jsou jednotky tisíců korun.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Kombinace technických a ekonomických aspektů z tohoto projektu dělají naprosto unikátní řešení z celosvětového hlediska.
Silné a slabé stránky týmu: Náš tým se skládá z talentovaných inženýrů a jednoho šikovného grafika, díky čemuž jsme na technické úrovni velmi silní. Nicméně naše znalosti a zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu jsou téměř zanedbatelné.