blízko.

blízko.

Video
Název projektu / produktu: blízko.
Team leader: Natálie Slunečková
Výzva: č.4: LIDÉ & KOMUNITY
Problém: Řešíme anonymitu velkoměsta, která velmi omezuje potenciál komunit. Znáte své nejbližší sousedy? Víte, že o patro níž bydlí soused s vermikompostérem, ke kterému můžete odnést svůj bioodpad? Že v sousedním vchodě žije rodina, která vášnivě fermentuje a od které si můžete zakoupit čerstvou fermentovanou limonádu? A přímo nad Vámi je někdo, kdo po večerech vyžehlí rád i Vaše prádlo? Nevíte. Zatím.
Řešení: Řešením je poskytnout nám Pražanům prostor, ve kterém můžeme objevovat možnosti, které kolem sebe dávno máme, ale dosud jsme o nich nevěděli. V Praze nemáme problém, že bychom neměli svým sousedům co nabídnout, ale to, že nemáme způsob, jak se spojit a o možnostech se dozvědět.
Přínos pro město: Vytváříme platformu, která přispívá k prostředí, které je udržitelné a sousedské. Inspirujeme se vesnicí, kde každý ví, kdo má domácí vajíčka, med nebo strunovou pilu a za kým v případě potřeby zajít. A přenášíme tyto základní principy vzájemné výpomoci a vztahů do prostředí velkoměsta. Pokud se člověk cítí jako člen komunity, bude rád obětovat čas v její prospěch. A takovou Prahu pro sebe i své nejbližší chceme.
Proveditelnost: Náročnost technické proveditelnosti si plně uvědomujeme a jsme schopni ji v rámci týmu zrealizovat. Zásadní pro úspěch projektu je následný dosah, který se nám povede s pomocí marketingových nástrojů vytvořit.
V čem je řešení nové: Využíváme fenomén sociálních sití ke komunitnímu propojení. Unikátnost je v tom, že aplikace je schopna obsáhnout činnosti, aktivity i dovednosti, kterými disponují sousedé v nejbližším okolí. Záměr není propojit všechny komunity napříč Prahou od MČ až po spolky. Chceme propojit jednotlivce a domácnosti v oblastech blízkých každodenním činnostem jako je zero waste přístup, domácí & sezónní potraviny a přebytky ze zahrady, hlídání mazlíčků, půjčování věcí či swapování jednoduše "přes silnici".
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Definovali jsme problém, který chceme vyřešit. Ověřili jsme užitečnost a proveditelnost řešení a vytvořili střednědobou i dlouhodobou vizi projektu. Máme harmonogram pro PoC, prototyp a vytvoření MVP.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před Nakopni Prahu byl nápad.Teď jsme tříčlenný tým, který společnými silami rozvíjí business case.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Chceme začít tím, že uspějeme v soutěži. Úspěch nám umožní směřovat k vytvoření základní verze aplikace. Konzultace s mentory nás posunou v rozvoji business casu a případná bližší spolupráce přímo s hlavním městem by nám pomohla s propagací našeho záměru.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Pro vývoj aplikace (front end + back end) odhadujeme časovou náročnost na 60 mandays, Při ceně 3000,-/MD je počáteční investice do programování odhadovaná na cca 180tis. Kč .Marketingové náklady spojené s placenou formou propagace odhadujeme na 80 – 100tis. Kč, Monetizovat chceme aplikaci pomocí modelu freemium v kombinaci využívání příjmu z reklam, které nemají fatální dopad na UX.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Evidujeme dílčí projekty - kváskovou mapu, žížalí mapu, applikace na doučování, hodinového manžela, knihovnu věcí - a reagujeme na to, že neexistuje platforma, která by byla komplexní a zároveň polohově lokalizovaná. Taková, která Vám ihned po spuštění zobrazí co si můžete od sousedů koupit, co Vám mohou darovat nebo s čím pomoci. Zaznamenali jsme lokální projekt Sousedská síť, či Nextdoor v zahraničí, které na komunitní život také cílí. Vnímáme částečný přesah, ale máme zcela jiný záměr.
Silné a slabé stránky týmu: Jako tým se doplňujeme schopnostmi z obchodu, analytiky i zkušenostmi z vývojářského protředí. Rádi vymýšlíme, jak by mohly věci fungovat lépe a efektivněji. Slabou stránkou je náročný pracovní i rodinný profil každého z nás, který ovlivňuje naše časové možnosti. Zároveň nás ale motivuje k efektivní spolupráci a velmi pečlivému time managementu.