Hadi

Hadi

Video
Název projektu / produktu: Běž do Háje
Link na projekt: http://behej.9e.cz/
Team leader: Martin Dillinger
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Problém: Hledáme řešení na epidemii lenosti a snažíme se zatraktivnit oblast Ďáblického háje běžcům. V době, která všechny donutila přesunout se do online prostoru, chceme běhu vrátit offline rozměr. Chceme omezit nutnost využití mobilních telefonů na minimum, ať už při měření času, či při hledání nových tras. V Ďáblickém háji chybí běžcům prostor pro rozcvičení, odložení bundy či vzájemnou motivaci. V době omezování volnočasových aktivit a uzavírání sportovních prostorů chceme motivovat k pohybu.
Řešení: Jako řešení nabízíme zázemí pro běžce. Plácek s potřebným vybavením si klade za cíl oslovit aktivní sportovce stejně jako motivovat k pohybu začátečníky. Zázemí nabídne prostor pro rozcvičení, zamykací skříňky na odložení věcí, vyznačené trasy v přilehlém parku a cedule s informacemi o rozcvičovacích technikách či s mapovými podklady. Běžce motivuje k podání kvalitního výkonu časomíra, křídová tabule k zapsání aktuálních endorfinových pocitů nebo pítko k osvěžení úst po doběhnutí.
Přínos pro město: Jako přínos vidíme kultivaci prostoru u vstupu do Ďáblického háje a zatraktivnění lokality pro pohyb místním, případně i obyvatelům v širším okruhu. V případě úspěchu konceptu se nebráníme jeho rozšíření do dalších částí města.
Proveditelnost: Pokusili jsme se vytvořit nový koncept složený z ověřených a známých prvků. Jednotlivé komponenty běžeckého zázemí jsou dostupné a dají se přizpůsobit lesovitějšímu charakteru oblasti. Jedná se o drobnější investici a celkově si myslíme, že je náš nápad finančně dostupný. Snažíme se propojit projekt se sponzorem z běžeckého světa.
V čem je řešení nové: Inovativnost řešení spočívá v přístupu ke sportovní aktivitě, kdy bychom chtěli podpořit běžce nejen v samotném fyzickém výkonu, ale především v čase před vyběhnutím a po doběhu. Činnosti jako správné protažení jsou často zanedbávané, ačkoliv mohou předcházet zraněním a dlouhodobě zlepšit kvalitu výkonu. Obdobné zázemí pro běžce se zamykacími skříňkami jsme nikde v ČR nedohledali.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Během dosavadního průběhu soutěže jsme si ujasnili koncept, zvolili cílové umístění konceptu a udělali si základní rozvahu projektu. Pro ujasnění rozvržení zázemí a rozmístění mobiliáře jsme si vytvořili grafickou vizualizaci. Založili jsme jednoduché webové stránky, které by v budoucnu mohly propagovat náš projekt a zobrazovat běžecké tratě v lesoparku. Řada konzultací o veřejném prostoru s odborníky nám pomohla práci na projektu správně uchopit.
Co jste měli před NakopniPrahu: Před začátkem inovačního maratonu jsme měli jenom nápad a hrubou představu překážek, které se s realizací podobného projektu pojí. Motivací nám byly vlastní zkušenosti z naběhaných kilometrů po i mimo katastr hlavního města Prahy.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: V nejbližší době potřebujeme sehnat investora, několik organizací jsme již oslovili, vyřídit potřebnou administrativu a rozcvičovací zázemí postavit. Pro pítko vznikne vodovodní přípojka napojená na vodovodní řad vedoucí napříč lesoparkem. Mobiliář (lavička, kolostav, koš) bude vybírán z katalogu pražského mobiliáře, který vznikl na základě nedávné architektonické soutěže.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Celkové náklady na pořízení odhadujeme kolem 250 000,- Kč. Momentálně oslovujeme různé organizace a snažíme se najít sponzora pro pokrytí těchto vstupních nákladů. Následně počítáme s předáním sportoviště do správy hlavního města Prahy (či správce lesoparku Lesů hl. m. Prahy). Náklady na provoz během prvního roku zahrnují poplatky za vodu pro pítko, svoz odpadků a 14 denní údržbu (kontrola čistoty prostoru, doplnění kříd,.. ). Tyto náklady odhadujeme přibližně na 25 000,- Kč.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Za konkurenci považujeme iniciativu Krčák žije, která se kromě usnadňování běžeckých aktivit v Kunratickém lese snaží zatraktivnit park řadou dalších aktivit, o konkurenci ale můžeme mluvit rovněž v souvislosti s rozvojem workoutových hřišť. Jakékoli snahy o zvýšení dostupnosti pohybových aktivit občanům Prahy kvitujeme. V Čimickém háji je značená naučná stezka, lesoparky prochází tři turistické značky, i přesto si myslíme, že specializované značení pro běžce bude pro společnost přínosem.
Silné a slabé stránky týmu: Náš tým je mladý a nadějný. Máme zapálení a přesvědčení, chceme lidi motivovat k pohybu. Nejvýraznější slabinou je absence zkušeností s realizací podobných projektů. S veškerými obtížemi se náš tým ovšem zdárně vypořádává.