Bild Mlue

Bild Mlue

Video
Název projektu / produktu: Beat Savior
Team leader: Tomáš Pavlín
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Problém: Pomáháme záchranné službě zvýšit pravděpodobnost záchrany pacienta s náhlou srdeční zástavou mimo nemocnici. Při srdeční zástavě je třeba začít s resuscitací během několika minut a přestože je záchranná služba v hlavním městě známá svým rychlým časem dojezdu, v mnoha případech nezvládne dorazit včas.
Řešení: Šanci na přežití chceme zvýšit zapojením sítě dobrovolníků, kteří se v blízkosti pacienta nachází. To jak dobrovolníků (anglicky first responders) se znalostí první pomoci, kteří mohou okamžitě zahájit srdeční masáž, tak i s pomocí dobrovolníků bez znalosti KPR, kteří zas mohou na místo přinést nejbližší defibrilátor. Vytvořili jsme mobilní aplikaci, která notifikuje dobrovolníky v blízkosti pacienta o naléhavé první pomoci.
Přínos pro město: V první řadě tato aplikace získává záchranné službě cenný čas potřebný k záchraně pacienta.. Věříme, že náš dopad bude obrovský, protože se může zúčastnit opravdu každý. Nejen lidé s výcvikem KPR, ale i běžní občané. Použití našeho řešení je velmi snadné i pro záchrannou službu. Máme koncový bod REST API, který bere GPS polohu pacienta a naše řešení se postará o zbytek. Domníváme se, že hlavní město Praha je vhodné na pilotní spuštění aplikace díky velké možné hustotě sítě dobrovolníků.
Proveditelnost: Již se nám podařilo implementovat základní funkcionalitu a máme připravený prototyp k testování. Pokud bude třeba, po technické stránce dokážeme aplikaci velmi rychle připravit pro použití. Aplikace může běžet na jakémkoliv smartphonu. Výzvou a zároveň největším rizikem je pro nás možnost napojení na záchrannou službu. V tom se snažíme posunout v rámci inovačního maratonu.
V čem je řešení nové: Záchranná mise je plánována individuálně na základě dovedností zúčastněných dobrovolníků. Pokud je v blízkosti pacienta více dobrovolníků, aplikace pošle dobrovolníky se znalostí KPR přímo k pacientovi, zatímco ostatní přinesou AED defibrilátor nebo pomohou s navigací sanitky. Žádná jiná aplikace, kterou jsme našli, neřeší zapojení neproškolených dobrovolníků.
Co jste udělali během NakopniPrahu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): Zlepšili jsme aplikaci přidáním nových funkcionalit a vyřešením bugů. Více: https://github.com/tomaspavlin/beatsavior Na NakopniPrahu jsme diskutovali o možné integraci do PID aplikace a o využití dat, které zpracovává Smart City. Do budoucna bychom chtěli pro navigaci k pacientovi využít prostředků hromadné dopravy a mikromobility, jako kol nebo koloběžek. Dále se nám díky inovačnímu maratonu podařilo propojit se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a problém s nimi dále diskutovat.
Co jste měli před NakopniPrahu: Nápad na projekt vznikl na zdravotnickém hackathonu v IKEM, kde jsme pracovali na jeho technické stránce vytvořením prvního prototypu aplikace.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících: Pro realizaci projektu potřebujeme zájem ze strany města a zdravotnické záchranné služby. Pro provoz je třeba aplikaci napojit na dispečery, kteří k pacientovi přivolávají první pomoc.
Jaká je finanční rozvaha řešení: Pro realizaci projektu potřebujeme zájem ze strany města a zdravotnické záchranné služby. Pro provoz je třeba aplikaci napojit na dispečery, kteří k pacientovi přivolávají první pomoc. Dobrovolníky zapojené do záchrany bychom chtěli motivovat např. lístky do ZOO Praha zdarma nebo jinými prostředky, které hlavní město může poskytnout. Je možné rozvíjet i technickou stránku. Aplikaci by prospěla sekce s pokyny pro KPR, školicím videem a kurzy KPR.
Má vaše řešení v současnosti nějakou konkurenci: Podobný projekt měla Královéhradecká záchranná služba s aplikací KISS SHARP od O2. Jiný projekt byl v Moravskoslezském kraji. Oba projekty jsou koncepčně jiné, než co navrhujeme my. Náš nápad je bližší aplikacím, které fungují v jiných zemích jako v Dánsku (Hjertesterter) nebo USA (PulsePoint), protože narozdíl od českých projektů, které zapojují proškolené pracovníky s průkazem jako např. hasiče, zahraniční aplikace využívají k pomoci širší veřejnost. V Praze o podobném projektu nevíme.
Silné a slabé stránky týmu: Silné: Jako tým máme hluboké technické znalosti pro vývoj mobilních aplikací a propracovaného backendu. Zároveň díky tomu, že jsme kolegové, jsme sehraní v týmové práci a máme zkušenosti společně zdárně dotahovat jiné projekty. Všichni máme zkušenosti s vývojem softwaru v oboru zdravotnictví a máme mezi sebou i studenta 2. lékařské fakulty. Slabé stránky: Nemáme v týmu nikoho zaměřeného na business.