Pátek

Pátek

Video
Název projektu / produktu: Res Judicata
Team leader: Adam Kadeřávek
Výzva: č. 7: AI a právo
Problém: Podávání žalob je věc, se kterou se běžný člověk, ať se mu to líbí, nebo ne, někdy může potkat. Zároveň ale většina lidí není v právu téměř nijak zběhlá, a tak je pro ně problematické si ohlídat formální náležitosti, které žalobu provázejí. Zbytečně se tak poté zdržují soudní řízení a lidé, kteří nemají peníze na právníka, který by po nich dokument zkontroloval, jsou v nich znevýhodnění.
Řešení: Vytvoříme webovou aplikaci, která usnadní tvorbu žaloby se všemi náležitostmi, a také validátor, který bude umět zkotrolovat, jestli již vytvořená žaloba vše potřebné obsahuje.
Dopad: Aplikace pomohou chudším lidem, kteří si jen nesnadno mohou dovolit právníka, a tím zrovnoprávní soudní proces. Zároveň se běžné procesy zefektivní; nebude již třeba dokumenty tolikrát vracet k opravě, takže se vše vyřeší rychleji.
Proveditelnost: Na dotažení odhadujeme další 2 týdny práce na webové aplikaci a podobné množství času pro validátor. Náročnost co se technického zázemí týče není velká, u webové aplikace jde jen o jednoduchý hosting. U validátoru vesměs také, kdyby přišlo na nasazení pokročilejšího strojového učení, pak by bylo třeba zaplatit něco za trénování modelů. Co se finanční stránky týče, projekt bychom chtěli prodávat advokátním kancelářím. Věříme, že mají dobrou motivaci podobný software využívat.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): zprovoznili jsme demo webové aplikace pro vytváření žalob. Demo je dostupné zde: https://resjudicata.hxx.cz/ (v demu je funkční jen část vytváření žaloby, ne validace, to je proto, že jsem zatím neměli čas zprovoznit je v cloudu, ale na localhostu fungují a ve videu je také uvidíte). Funguje kompletní průvodce vytvářením žaloby, automatické doplnění dat o soudech z řejstříku, základní ověření dat, export do pdf a další věci. Kód je dostupný zde: https://gitlab.com/patek-devs/res-judicata
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: Před hackathonem jsme vesměs nic neměli, jen hromadu nápadů. Projekt vznikal až na místě. Co se open source týče, používali jsme frameworky Vue a Bulma a také nástroj Nix, stejně jako spoustu knihoven pro převod formátů souborů v Pythonu. Pro experimenty se zpracováním jazyka jsme používali zkušební verzi API od firmy Geneea.
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Do webové aplikace chystáme přidání sdílení rozpracovaných žalob, aby lidé mohli například sdílet svůj text s právníkem. Také plánujeme dále pracovat na validaci žalob pomocí zpracování jazyka.