Fountie

Fountie

Video
Název projektu / produktu: FOUNTIE
Team leader: Markéta Malá
Výzva: č. 6: Péče o osamělé
Problém: - Mezigenerační propast (staří jsou vnímaní jako "ti na odpis a na obtíž", mladí jako "nezkušení cucáci") - Osamělost a izolovanost (ještě umocněná pandemií)
Řešení: "FOUNTIE" symbolizuje propojení "studnice" moudrosti starších a "pramene" života mladých. A přesně o tom je naše řešení. Fountie propojí seniory s mladými na základě jejich předností a společných zájmů. Procesem propojení je provází povzbudivý voicebot.
Dopad: - Překonání mezigenerační propasti - Zvýšení sebevědomí seniorů a nabytí pocitu vlastní hodnoty - Snížení míry osamělosti a depresí - Vzdělanější mladí - Děti z vykořeněného zázemí mohou získat nějaké kotvy a průvodce do života - Ulehčení náročeného břímě lidí pečujících o seniory
Proveditelnost: Business model: - subscription (free/medium/premium) - data (behaviorální výzkum, data mining) - nadhození kontaktu na odbornou pomoc ke specifickému problému uživatele Proveditelnost: kvalitní voicebot pro MVP může vzniknout ve spolupráci s Promethist.ai, pomocí RPA procesů a aplikací typu UiPath lze zautomatizovat procesy při sběru velkých dat. Velkou otázkou bude data protection a odhalení podezřelých uživatelů.
Co jste udělali během hackathonu - popište textově + uveřejněte kód (např. GitHub link): - Kompletní sestavení konceptu - Demo voicebota (modelová situace) postaveného na platformě Promethist.ai (bit.ly/fauntie-prototyp - Návrh UX/UI designu - Video - Research facebookových skupin na klíčová témata s cílem zjistit, co cílové uživatele pálí - Otestování demoverze s první desítkou lidí z cílové skupiny seniorů ODKAZY - https://xd.adobe.com/view/78b92e6f-f277-4c38-9972-650c98874161-2dea/ - do workspace s konverzací lze nahlédnout přes Promethist.ai
Co jste měli před hackathonem? Použili jste open source?: - Použili jsme open source Promethist.ai pro tvorbu modelové konverzace. - Před hackatonem se nápadu lehce věnovala kapitánka týmu (promýšlení nápadu, customer discovery interviews s mladými)
Co následuje? Jaká je vize a čeho konkrétního byste rádi dosáhli?: Q1 2021 Založení s.r.o. a raising $250k až $450k od Early-stage Angel Groups Q2-Q3 2021 Vývoj MVP a nábor prvních in-house lidí Q4 Lanch MVP a vítězství v mezinárodní startup soutěži Later going global